Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Representation in Malta

Aħbarijiet u Avvenimenti

Lista ta’ aħbarijiet attwali

  • Artiklu tal-aħbarijiet

Il-Kummissjoni Ewropea tapprova valutazzjoni preliminari pożittiva tat-talba ta' Malta għal żborż ta' €52.3 miljun taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

Il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ta' Malta jinkludi firxa wiesgħa ta' miżuri ta' investiment u riforma organizzati f'sitt komponenti tematiċi. Il-pjan se jkun appoġġat minn €258.3 miljun f'għotjiet, li 13 % minnhom (€41.1 miljun) ġew żborżati lil Malta fi prefinanzjament fis-17 ta' Diċembru 2021.

Avvenimenti li ġejjin

Il-verifika tal-fatti

Is-sħubija mal-Unjoni Ewropea għenet biex ittejjeb kważi kull aspett tal-ħajja Maltija, minn kif naħdmu, nivvjaġġaw u nixtru sal-kwalità tal-ambjent tagħna, l-opportunitajiet tagħna għat-tagħlim u l-mod kif in-negozji tagħna jixtru u jbigħu prodotti u servizzi.