Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta

Prijoritajiet tal-Kummissjoni Ewropea: 2019 - 2024

6 Prijoritajiet tal-Kummissjoni Ewropea: 2019 - 2024

A European Green Deal

Patt Ekoloġiku Ewropew

Il-bini ta’ strateġija ġdida ta’ tkabbir biex l-Unjoni Ewropea tiġi ttrasformata f’ekonomija moderna, newtrali f’termini ta’ emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, sostenibbli u kompetittiva.
A Europe fit for the digital age

Ewropa Lesta għall-Era Diġitali

It-tisħiħ tas-sovranità diġitali, b’enfasi ċara fuq id-data, it-teknoloġija u l-infrastruttura għal trasformazzjoni diġitali li taħdem għall-Ewropej kollha
An economy that works for people

Ekonomija għas-servizz tan-nies

L-UE għandha toħloq ambjent ta’ investiment aktar attraenti, u tkabbir li joħloq impjiegi ta’ kwalità, speċjalment għaż-żgħażagħ u n-negozji ż-żgħar.
A new push for European democracy

Spinta ġdida għad-Demokrazija Ewropea

Jeħtieġ li nagħtu vuċi akbar lill-Ewropej u nipproteġu d-demokrazija tagħna mill-interferenza esterna bħad-diżinformazzjoni u l-messaġġi ta’ mibegħda online.