Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta

Fil-livell Nazzjonali

Kuntatti tal-awtoritajiet Maltin u fil-livell tal-UE u netwerks għar-residenti, il-kumpaniji u l-organizzazzjonijiet tal-UE biex iressqu lmenti jew jirrapportaw problemi. Bħala ċittadin jew resident permanenti ta’ pajjiż tal-UE, għandek drittijiet jekk tgħix, taħdem jew tinnegozja f’pajjiżi oħra tal-UE. Jekk għandek problema jew ilment dwar kwalunkwe wieħed minn dawn id-drittijiet, l-aħjar post biex tibda f’ħafna każijiet huwa fil-livell nazzjonali fil-pajjiż tas-servizz, l-amministrazzjoni tal-gvern jew in-negozju kkonċernat.

Valletta in Malta
Jeżamina lmenti minn persuni li jħossu li ġew ittrattati b’mod inġust minn fornitur ta’ servizz pubbliku, inklużi dipartimenti tal-gvern, awtoritajiet lokali, djar tal-kura u korpi tal-edukazzjoni tat-tielet livell iffinanzjati pubblikament.

Fil-livell tal-UE

Għalkemm normalment tkun tista’ tinforza aħjar id-drittijiet tiegħek fil-pajjiż ta’ residenza tiegħek, l-Unjoni Ewropea toffri wkoll riżorsi li jistgħu jgħinuk, b’mod partikolari jekk tkun relatata ma’ kwistjoni ma’ istituzzjoni tal-UE.

Europe Day 2021 celebration in Brussels
Korp indipendenti u imparzjali, li jżomm lill-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE responsabbli, billi jinvestiga lmenti minn persuni, negozji u organizzazzjonijiet.
Visit to the EC of the organisers of the first European Citizens' Initiative 'Right2Water'
Individwi jew gruppi ta’ residenti tal-UE, u organizzazzjonijiet bil-kwartieri ġenerali fl-UE jistgħu jressqu lment, talba jew osservazzjoni lill-Parlament Ewropew b’rabta mal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE.
The Europe Direct Information Service in Brussels
Il-Kummissjoni tista’ tilqa’ lment jekk dan jikkonċerna ksur tal-liġi tal-UE minn awtoritajiet f’pajjiż tal-UE. Jekk ilment ikun dwar l-azzjoni ta’ individwu jew kumpanija privata, dan għandu jiġi ttrattat fil-livell nazzjonali.
The Europe Direct Information Service in Brussels
Informazzjoni ta’ kuntatt u kif tressaq ilmenti għal kwistjonijiet relatati mal-kompetizzjoni inġusta, appoġġ inġust mill-gvern għall-kompetituri jew kwistjonijiet mal-awtoritajiet pubbliċi f’pajjiżi oħra tal-UE.