Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Representation in Malta

Negozju u Finanzjament

In-negozju mal-UE

Bis-saħħa tas-Suq Uniku, il-kumpaniji Maltin, ikun xi jkun id-daqs tagħhom, huma parti minn dan il-qasam kummerċjali dinamiku tal-UE li jrawwem it-tkabbir ekonomiku, joħloq l-impjiegi u jiffaċilita n-negozju.

Finanzjamenti u għotjiet

Kull sena l-UE tappoġġa aktar minn 200,000 negozju permezz ta’ self għan-negozju, mikrofinanzjament, garanziji u kapital ta’ riskju.