Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Representation in Malta

Iffiltra skont

News (243)

RSS
Qed jintwerew ir-riżultati 1 sa 10
  • Artiklu tal-aħbarijiet

Il-Kummissarju Dalli f'Malta

Hija u tiddiskuti l-integrazzjoni tal-ugwaljanza mal-Kumitat għall-Affarijiet Soċjali, il-Kummissarju Dalli għamlet enfasi fuq l-inizjattivi tal-portafoll li nediet biex tinkiseb Unjoni ta’ Ugwaljanza awtentika, li fiha l-ugwaljanza u d-drittijiet tal-bniedem huma inseparabbli u l-impenji kollettivi huma kruċjali.

  • Artiklu tal-aħbarijiet

L-Unjoni Ewropea tas-Saħħa: Il-Kummissjoni tipproponi riforma tal-leġiżlazzjoni farmaċewtika biex ikun hemm mediċini aktar aċċessibbli, affordabbli u innovattivi

F'Novembru tal-2020, il-Kummissjoni ppreżentat Strateġija Farmaċewtika għall-Ewropa li l-għan tagħha huwa li toħloq ambjent farmaċewtiku li jibqa' validu fil-futur u li jkun iċċentrat fuq il-pazjenti, fejn l-industrija tal-UE tkun tista' tinnova, tiffjorixxi u tibqa' fuq quddiem fid-dinja.