Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Representation in Malta

Il-Pjan ta’ Rkupru għal Malta

Il-Pjan ta’ Rkupru għal Malta

X’hemm fil-Pjan ta’ Rkupru għal Malta?

It-twettiq tal-Pjan ta’ Rkupru ta’ Malta

X’hemm fil-Pjan ta’ Rkupru tal-UE?

Il-baġit fit-tul tal-UE, li ġie miżjud biex jindirizza l-isfidi relatati mal-COVID-19, jiżgura li aktar minn 50 % tal-Pjan ta’ Rkupru jkun iddedikat għall-modernizzazzjoni, permezz tar-riċerka u l-innovazzjoni, it-tranżizzjonijiet klimatiċi u diġitali, u t-tħejjija, l-irkupru u r-reżiljenza.

Dan il-pakkett b’ħarsa għall-ġejjieni, f’konformità mal-Patt Ekoloġiku Ewropew, se jiġġieled it-tibdil fil-klima, u se jagħti attenzjoni speċifika lill-protezzjoni tal-bijodiversità. 30 % tal-baġit tal-UE se jintefaq fuq dawn il-prijoritajiet.

NextGenerationEU se tipprovdi EUR 750 biljun addizzjonali, li minnhom EUR 672.5 biljun se jitwasslu permezz tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) fil-forma ta’ self u għotjiet biex jappoġġaw ir-riformi strutturali u l-investimenti mwettqa mill-pajjiżi tal-UE. Il-Kummissjoni Ewropea implimentat ukoll Strument ta’ Appoġġ Tekniku (TSI) ġdid biex jipprovdi għarfien espert imfassal apposta għall-pajjiżi tal-UE biex ifasslu u jimplimentaw ir-riformi. 

Aqra aktar dwar it-TSI u xi wħud mill-proġetti ta’ riforma li qed jiġu appoġġati.

Is-Semestru Ewropew, li huwa l-qafas għall-koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-politika ekonomika, ġie adattat ukoll peress li huwa marbut mill-qrib mal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, u se jiżgura li r-riformi strutturali jkunu parti integrali mill-irkupru għal kull pajjiż.

Biex jaċċessaw il-fondi għall-Irkupru u r-Reżiljenza, kull pajjiż membru tal-UE pprovda pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, li fih mill-inqas 37 % tan-nefqa hija allokata għall-klima u 20 % għall-investimenti u r-riformi diġitali, u li trid tiġi implimentata sal-2026.

Aktar dwar il-pjan ta’ rkupru tal-UE

NextGenerationEU

Is-Semestru Ewropew 2021 — ċiklu eċċezzjonali

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew

Programmi ta’ finanzjament u offerti tal-UE u proċeduri ta’ applikazzjoni