Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta

Studju, tagħlim, apprendistati

Il-Kummissjoni Ewropea żviluppat varjetà kbira ta’ riżorsi biex tgħin lill-istudenti jitgħallmu dwar l-Unjoni Ewropea. Għalliema u studenti minn Malta jistgħu wkoll jistudjaw jew jgħallmu barra minn pajjiżhom taħt programmi ddedikati u ffinanzjati mill-UE.

Erasmus+

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

Traineeships fl-istituzzjonijiet tal-UE

Rokna tat-tagħlim