Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Representation in Malta

Stejjer ta’ suċċess

Aaron Micallef

Ingħata ‘Starting Grant’ prestiġjuż mil-Kunsill Ewropew għar-Riċerka (ERC) ta’ valur ta’ kwai EUR 1.7 miljun għall-investigazzjoni tas-sistemi tal-ilma tal-pjan.

Faċilità tal-ewwel klassi għall-kura tal-kanċer

Permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali tal-UE, ġew kontribwiti EUR 41 482 300 għall-proġett “Mater Dei Hospital Oncology Centre”, jiġifieri 85% tal-investiment totali ta’ EUR 48 802 700.

Riabilitazzjoni tal-Widien ta’ Għawdex

Proġett iffukat fuq iż-żieda taż-żamma tal-ħamrija tal-gżira u l-kapaċitajiet tal-qbid tal-ilma tax-xita permezz tar-riabilitazzjoni ta’ 12-il wied madwar Għawdex

ZEROCO2

ZEROCO2 jiffoka fuq il-prestazzjonijiet tal-enerġija tal-bini; f'dan ir-rigward, biħsiebha tfassal politiki innovattivi li jippromwovu bini ta' emissjonijiet ta' CO2 qrib iż-żero. Dan il-proġett għandu jgħaqqad ukoll teknoloġiji differenti u sorsi ta' effiċjenza enerġetika, li jikkontribwixxi lejn il-miri tal-UE għall-effiċjenza enerġetika.

NESPLORAW FLIMKIEN IT-TEŻORI TAL-BAĦAR

Kampanja promozzjonali mnedija mid-Dipartiment tas-Sajd u Akkwakultura bi sħab mad-Dipartiment tal-Kurrikulu, Riċerka, Innovazzjoni u Tagħlim Tul il-Ħajja u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

PANORAMED

Proġett ta’ pjattaforma ta’ governanza li jappoġġja l-proċess tat-tisħiħ u l-iżvilupp ta’ oqfsa ta’ kooperazzjoni multilaterali fil-livelli reġjonali, nazzjonali u transnazzjonali fir-reġjun tal-Mediterran

Postgraduate scholarships for career development

By supporting people to study whilst they are still contributing effectively towards the economy, ENDEAVOUR Scholarships don’t just benefit individuals; they increase the country’s capacity to compete at an international level.