Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta

Stejjer ta’ suċċess

Water consuption 

Ingħata ‘Starting Grant’ prestiġjuż mil-Kunsill Ewropew għar-Riċerka (ERC) ta’ valur ta’ kwai EUR 1.7 miljun għall-investigazzjoni tas-sistemi tal-ilma tal-pjan.

Aerial views of European Union Capitals - Valletta, Malta

Permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali tal-UE, ġew kontribwiti EUR 41 482 300 għall-proġett “Mater Dei Hospital Oncology Centre”, jiġifieri 85% tal-investiment totali ta’ EUR 48 802 700.

mgoz

Proġett iffukat fuq iż-żieda taż-żamma tal-ħamrija tal-gżira u l-kapaċitajiet tal-qbid tal-ilma tax-xita permezz tar-riabilitazzjoni ta’ 12-il wied madwar Għawdex

zeroco2

ZEROCO2 jiffoka fuq il-prestazzjonijiet tal-enerġija tal-bini; f'dan ir-rigward, biħsiebha tfassal politiki innovattivi li jippromwovu bini ta' emissjonijiet ta' CO2 qrib iż-żero. Dan il-proġett għandu jgħaqqad ukoll teknoloġiji differenti u sorsi ta' effiċjenza enerġetika, li jikkontribwixxi lejn il-miri tal-UE għall-effiċjenza enerġetika.

Bahar

Kampanja promozzjonali mnedija mid-Dipartiment tas-Sajd u Akkwakultura bi sħab mad-Dipartiment tal-Kurrikulu, Riċerka, Innovazzjoni u Tagħlim Tul il-Ħajja u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.

PANORAMED

Proġett ta’ pjattaforma ta’ governanza li jappoġġja l-proċess tat-tisħiħ u l-iżvilupp ta’ oqfsa ta’ kooperazzjoni multilaterali fil-livelli reġjonali, nazzjonali u transnazzjonali fir-reġjun tal-Mediterran

Endeavour Scholarship Scheme, 2017
By supporting people to study whilst they are still contributing effectively towards the economy, ENDEAVOUR Scholarships don’t just benefit individuals; they increase the country’s capacity to compete at an international level.
Richmond Foundation
The European Social Fund (ESF)’s support has enabled Richmond’s Maltese programme to ensure people receive targeted assistance as early as possible – resulting in the best outcome for both the individual and their community.