Mur għall-kontenut ewlieni
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Malti
Representation in Malta

Introduzzjoni għall-UE

L-Unjoni Ewropea hija sħubija ekonomika u politika unika bejn 27 pajjiż Ewropew li wasslet għal aktar minn nofs seklu ta’ paċi, stabbiltà u ġid.

L-Istituzzjonijiet tal-UE

L-UE għandha struttura istituzzjonali unika. Il-gvernijiet membri jistabbilixxu prijoritajiet wiesgħa f’summits regolari, u t-teħid tad-deċiżjonijiet jinvolvi firxa ta’ istituzzjonijiet, għalkemm l-erbgħa ewlenin huma:

  • TiftixIl--Parlament Ewropewgħal traduzzjonijiet disponibbli tal-link preċedentiMT••: Korp leġiżlattiv elett miċ-ċittadini tal-UE, li jivvota biex jgħaddi l-liġijiet, il-ftehimiet u l-baġits tal-UE, u jissorvelja istituzzjonijiet oħra tal-UE
  • Il-Kunsill Ewropewtal-Kunsill Ewropewgħal traduzzjonijiet disponibbli tal-link preċedentiMT••: Ilaqqa’ flimkien il-mexxejja tal-pajjiżi membri kollha biex jistabbilixxu l-aġenda ġenerali tal-UE u l-prijoritajiet politiċi
  • Il-Kunsill tal-Unjoni EwropeaFittex traduzzjonijiet disponibbli tal-link preċedentiEN•••:  Magħmul minn ministri nazzjonali, u li flimkien mal-Parlament jinnegozja u jadotta l-leġislazzjoni tal-UE
  • Il-Kummissjoni EwropeaFittex traduzzjonijiet disponibbli tal-link preċedentiMT••: Il-fergħa eżekuttiva tal-UE li tabbozza l-leġiżlazzjoni tal-UE u timplimenta d-deċiżjonijiet tal-korpi leġiżlattivi
  • L-UE għandha wkoll fergħa diplomatika —is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni EsternaFittex traduzzjonijiet disponibbli tal-link preċedentiEN••, kif ukollil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE)Fittex traduzzjonijiet disponibbli tal-link preċedentiEN•••, li tiżgura r-rispett tad-dritt tal-UE.

Aktar informazzjoni dwar l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UEFittex traduzzjonijiet disponibbli tal-link preċedentiEN•••

Il-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UEFittex traduzzjonijiet disponibbli tal-link preċedentiEN••(taqsima ġdida u aktar kompluta se tiġi ppubblikata f’Q3 2021)

Il-Premju Nobel għall-Paċi

Fl-2012, l-Unjoni Ewropea rċeviet il-Premju Nobel għall-Paċi għar-rwol stabbilizzanti li kellha fit-trasformazzjoni tal-biċċa l-kbira tal-Ewropa minn kontinent tal-gwerra għal kontinent ta’ paċi, billi mexxiet ’il quddiem il-kawżi tar-rikonċiljazzjoni, id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa.