Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta
Artiklu tal-aħbarijiet11 Frar 20216 min qari

It-Tbassir Ekonomiku tax-Xitwa 2021: Xitwa diffiċli, iżda bdejna naraw id-dawl

winter_2021_economic_forecast.jpg
© EU
L-Ewropa għadha maħkuma mill-pandemija tal-coronavirus. Iż-żieda mill-ġdid fin-numru ta' każijiet, flimkien mat-tfaċċar ta' razez ġodda u aktar kontaġġjużi tal-coronavirus, ġiegħlu lil ħafna Stati Membri jintroduċu mill-ġdid jew jissikkaw il-miżuri ta' konteniment.

Fl-istess ħin, il-bidu ta' programmi ta' tilqim madwar l-UE kollha jipprovdi bażi għal ottimiżmu kawt.

It-tkabbir ekonomiku kiber biex jirkupra hekk kif il-miżuri ta' trażżin jittaffew

It-Tbassir Ekonomiku tax-Xitwa 2021 jipprevedi li l-ekonomija taż-żona tal-ewro se tikber bi 3.8% kemm fl-2021 kif ukoll fl-2022. It-tbassir jipprevedi li l-ekonomija tal-UE se tikber bi 3.7% fl-2021 u bi 3.9 % fl-2022.

L-ekonomiji taż-żona tal-ewro u tal-UE huma mistennija jilħqu l-livelli ta' produzzjoni tagħhom ta' qabel il-kriżi aktar kmieni milli mistenni fit-Tbassir Ekonomiku tal-Ħarifa 2020, l-aktar minħabba l-momentum tat-tkabbir aktar b'saħħtu milli mistenni mbassar fit-tieni nofs tal-2021 u fl-2022. 

Wara tkabbir qawwi fit-tielet kwart tal-2020, l-attività ekonomika reġgħet naqset fir-raba' trimestru hekk kif it-tieni mewġa tal-pandemija wasslet għal miżuri ta' konteniment imġedda. B'dawk il-miżuri li għadhom fis-seħħ, l-ekonomiji tal-UE u taż-żona tal-euro huma mistennija li jonqsu fl-ewwel kwart tal-2021. It-tkabbir ekonomiku mistenni jerġa' jibda fir-rebbiegħa u jżid il-momentum fis-sajf hekk kif il-programmi tat-tilqim jagħmlu progress u l-miżuri ta' konteniment gradwalment jittaffew. Perspettiva mtejba għall-ekonomija globali hija wkoll mistennija li tappoġġja l-irkupru.

L-impatt ekonomiku tal-pandemija għadu irregolari fost l-Istati Membri u l-veloċità tal-irkupru hija wkoll projettata li tvarja b'mod sinifikanti.

Il-perspettiva tal-inflazzjoni se tibqa' mrażżna

It-tbassir jipprevedi li l-inflazzjoni fiż-żona tal-ewro hija mistennija li tiżdied minn 0.3 % fl-2020 għal 1.4 % fl-2021, qabel ma timmodera ftit għal 1.3 % fl-2022. Il-previżjoni tal-inflazzjoni għaż-żona tal-ewro u għall-UE żdiedet kemxejn għall-2021 meta mqabbla mal-ħarifa iżda, b'mod ġenerali, hija mistennija li tibqa' mrażżna. Id-dewmien fl-irkupru huwa mistenni li jkompli jnaqqas il-pressjoni tad-domanda aggregata fuq il-prezzijiet. Fl-2021, din hija temporanjament imbuttata ‘l fuq minn effetti bażi pożittivi fl-inflazzjoni tal-enerġija, aġġustamenti tat-taxxa, speċjalment fil-Ġermanja, u l-impatt ta' domanda akkumulata li tolqot xi restrizzjonijiet ta' provvista li fadal. Fl-2022, hekk kif il-provvista taġġusta u l-effetti bażi jonqsu, l-inflazzjoni hija mistennija li terġa' timmodera mill-ġdid. 

Għad hemm livell għoli ta' inċertezza u riskji sinifikanti

Ir-riskji madwar it-tbassir huma aktar ibbilanċjati mill-ħarifa ‘l hawn, għalkemm għadhom għoljin. Dawn huma prinċipalment relatati mal-evoluzzjoni tal-pandemija u s-suċċess tal-kampanji ta' tilqim.

Ir-riskji pożittivi huma marbuta mal-possibbiltà li l-proċess tat-tilqim iwassal għal tnaqqis aktar mgħaġġel milli mistenni tal-miżuri ta' konteniment u għalhekk irkupru aktar bikri u aktar b'saħħtu. Barra minn hekk, NextGenerationEU, l-istrument ta' rkupru tal-UE li ċ-ċentru tiegħu huwa l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF), jista' jistimola tkabbir aktar b'saħħtu milli mbassar, peress li l-miżuri previsti fil-biċċa l-kbira tagħhom għadhom ma ġewx inkorporati f'dan it-tbassir. 

F'termini ta' riskji negattivi, il-pandemija tista' tkun aktar persistenti jew severa fit-terminu qasir milli kien preżunt f'din il-previżjoni jew jista' jkun hemm dewmien fit-tnedija ta' programmi ta' tilqim. Dan jista' jdewwem it-tnaqqis tal-miżuri ta' konteniment, li min-naħa tiegħu jaffettwa ż-żmien u s-saħħa tal-irkupru mistenni. Hemm ukoll ir-riskju li l-kriżi tista' tħalli feriti aktar profondi fin-nisġa ekonomika u soċjali tal-UE, b'mod partikolari permezz ta' fallimenti mifruxa u telf ta' impjiegi. Dan jagħmel ħsara wkoll lis-settur finanzjarju, iżid il-qgħad fit-tul u jaggrava l-inugwaljanzi.

Dan huwa li ntqal miIl-Membri tal-Kulleġġ:

Valdis Dombrovskis, il-Viċi President Eżekuttiv għal Ekonomija għas-Servizz tan-Nies, qal: “It-tbassir tal-lum jipprovdi tama reali fi żmien ta' inċertezza kbira għalina lkoll. L-irkupru sod mistenni tat-tkabbir fit-tieni nofs ta' din is-sena juri b'mod ċar ħafna li se jirnexxielna negħlbu din il-kriżi. Rispons Ewropew b'saħħtu se jkun kruċjali biex jiġu indirizzati kwistjonijiet bħat-telf ta' impjiegi, settur korporattiv imdgħajjef u inugwaljanzi li qed jiżdiedu. Għad fadlilna ħafna x'nagħmlu biex nillimitaw il-konsegwenzi soċjoekonomiċi usa'. Il-pakkett ta' rkupru tagħna se jgħin ħafna biex jappoġġa l-irkupru, appoġġat mill-introduzzjoni tat-tilqima u żieda probabbli fid-domanda globali.”

Paolo Gentiloni, il-Kummissarju għall-Ekonomija, qal: “L-Ewropej qed jgħixu fi żminijiet diffiċli. Aħna għadna maħkuma mill-pandemija, u l-konsegwenzi soċjali u ekonomiċi tagħha huma evidenti wisq. Madankollu, fl-aħħar, bdejna naraw id-dawl. Hekk kif jiżdiedu n-numri ta' dawk li qed jitlaqqmu fix-xhur li ġejjin, it-tnaqqis tal-miżuri ta' konteniment għandhom jippermettu li jissaħħaħ l-irkupru matul ir-rebbiegħa u s-sajf. L-ekonomija tal-UE għandha terġa' lura għal-livelli tal-PDG ta' qabel il-pandemija fl-2022, aktar kmieni milli kien mistenni qabel — għalkemm il-produzzjoni mitlufa fl-2020 mhux se tiġi rkuprata daqshekk malajr, jew bl-istess pass madwar l-Unjoni tagħna. Dan it-tbassir huwa soġġett għal diversi riskji, relatati pereżempju ma' varjanti ġodda ta' COVID-19 u mas-sitwazzjoni epidemjoloġika globali. Min-naħa l-oħra, l-impatt ta' Next Generation EU għandu jipprovdi spinta qawwija lill-ekonomiji l-aktar milquta fis-snin li ġejjin, li għadu mhux integrat fil-projezzjonijiet tal-lum.”

Sfond

It-tbassir Ekonomiku tax-Xitwa 2021 jipprovdi aġġornament tat-Tbassir Ekonomiku tal-Ħarifa 2020 li ġie ppreżentat f'Novembru 2020, li jiffoka fuq il-PDG u l-iżviluppi fl-inflazzjoni fl-Istati Membri kollha tal-UE.

Dan it-tbassir huwa bbażat fuq sett ta' suppożizzjonijiet tekniċi li jikkonċernaw ir-rati tal-kambju, ir-rati tal-imgħax u l-prezzijiet tal-komoditajiet b'data limitu tat-28 ta' Jannar 2021. Rigward id-data kollha l-oħra li dieħla, inklużi s-suppożizzjonijiet dwar il-politiki governattivi, dan it-tbassir iqis l-informazzjoni sat-2 ta' Frar, b'mod inklużiv. Dment li ma jiġux imħabbra politiki b'mod kredibbli u speċifikati fid-dettall, il-projezzjonijiet ma jassumu l-ebda tibdil fil-politika.

B'mod kruċjali, it-tbassir jiddependi fuq żewġ suppożizzjonijiet tekniċi importanti li jikkonċernaw il-pandemija. L-ewwel nett, jassumi li wara ssikkar sinifikanti fir-raba' kwart tal-2020, il-miżuri ta' konteniment jibqgħu stretti fl-ewwel kwart tal-2021. It-tbassir jipproġetta li l-miżuri ta' konteniment imbagħad jibdew jonqsu lejn tmiem it-tieni trimestru, u mbagħad b'mod aktar notevoli fit-tieni nofs tas-sena meta jkunu tlaqqmu dawk l-aktar vulnerabbli u sehem dejjem akbar tal-popolazzjoni adulta. It-tieni, jassumi li l-miżuri ta' konteniment se jibqgħu marġinali lejn tmiem l-2021 b'miżuri settorjali mmirati biss li jkunu għadhom preżenti fl-2022.

L-inkorporazzjoni ta' NextGenerationEU, inkluż l-RRF, fit-tbassir tibqa' konformi mas-suppożizzjoni normali ta' ebda bidla fil-politika u ma tinbidilx mit-Tbassir tal-Ħarifa. It-tbassir jinkorpora biss dawk il-miżuri li jew ġew adottati jew imħabbra b'mod kredibbli u speċifikati f'biżżejjed dettall, b'mod partikolari fil-baġits nazzjonali. Fil-prattika, dan ifisser li l-projezzjonijiet ekonomiċi ta' ftit Stati Membri biss iqisu xi miżuri li mistennija jiġu ffinanzjati taħt l-RRF.

Dan it-tbassir iqis li l-UE u r-Renju Unit qablu dwar Ftehim ta' Kummerċ u Kooperazzjoni, li ilu japplika proviżorjament mill-1 ta' Jannar 2021 u li jinkludi Ftehim ta' Kummerċ Ħieles (FTA).

It-tbassir li jmiss tal-Kummissjoni Ewropea se jkun it-Tbassir Ekonomiku tar-Rebbiegħa 2021 f'Mejju 2021.

Għal Aktar Informazzjoni

Id-dokument sħiħ: It-Tbassir Ekonomiku tax-Xitwa 2021

Segwi lill-Viċi President Dombrovskis fuq Twitter: @VDombrovskis

Segwi lill-Kummissarju Gentiloni fuq Twitter: @PaoloGentiloni

Segwi lid-DĠ ECFIN fuq Twitter: @ecfin

Dettalji

Data tal-pubblikazzjoni
11 Frar 2021