Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta
Artiklu tal-aħbarijiet15 Lulju 2022Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta1 min qari

Ajru Uniku Ewropew: Il-Kummissjoni tiddeċiedi li tressaq lill-Greċja, lil Malta u lis-Slovakkja quddiem il-Qorti talli naqsu milli jikkonformaw mar-regoli tal-UE dwar il-forniment ta' servizzi ta' kollegament tad-data

Justice

Illum, Il-Kummissjoni ddeċidiet li tressaq lill-Greċja, lil Malta u lis-Slovakkja quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea talli naqsu milli jipprovdi u joperaw servizzi ta' kollegament tad-data għall-operaturi kollha ta' inġenji tal-ajru mgħammra kif xieraq li jtiru fl-ispazju tal-ajru taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

L-iskadenza għall-fornituri tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru biex joperaw is-servizzi ta' kollegament tad-data skadiet u n-nuqqas ta' tagħmir f'ċerti ċentri ta' kontroll effettivament qed jipprevjeni lill-operaturi tal-inġenji tal-ajru, li kienu mitluba wkoll li jgħammru rwieħhom bit-teknoloġija, milli jużaw is-servizzi ta' kollegament tad-data. Il-Kummissjoni fetħet proċeduri ta' ksur f'Mejju 2020 u bagħtet opinjonijiet motivati f'Lulju 2021. Peress li dawk l-Istati Membri għadhom jiksru r-Regolament, il-Kummissjoni issa ddeċidiet li tressaq il-każijiet quddiem il-Qorti.  

Kuntest

Is-sistemi ta' kollegament tad-data jintużaw biex tintbagħat informazzjoni bejn l-inġenji tal-ajru u l-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru u huma komplementari għall-komunikazzjonijiet tradizzjonali bil-vuċi użati bejn il-kabina tal-pilota u ċ-ċentri tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru. L-użu ta' din it-teknoloġija interoperabbli fl-Ewropa hu essenzjali biex titjieb l-effiċjenza tal-komunikazzjonijiet bejn il-bdoti u l-kontrolluri, u b'hekk jiżdiedu l-kapaċità u s-sigurtà tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru. Bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (KE) Nru 29/2009, flimkien mal-Artikolu 4(3) tat-TUE, kull Stat Membru huwa mitlub jieħu miżuri sabiex il-fornituri tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru jkunu jistgħu jipprovdu u joperaw dawn is-servizzi ta' kollegament tad-data.

Għal aktar informazzjoni

Ir-Regolament dwar il-Kollegament tad-Data (ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (KE) 29/2009)

Id-deċiżjonijiet ewlenin fil-pakkett ta' ksur ta' Lulju 2022

Il-proċedura ta' ksur tal-UE

 

Dettalji

Data tal-pubblikazzjoni
15 Lulju 2022
Awtur
Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta