Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta
Stqarrija għall-istampa24 Jannar 2022Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta4 min qari

Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa: rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini diskussi fil-Plenarja

Coffee

Il-Ġimgħa 21 u s-Sibt 22 ta' Jannar, il-Plenarja tal-Konferenza qieset ir-rakkomandazzjonijiet li saru minn żewġ Panels taċ-Ċittadini Ewropej u Panels taċ-Ċittadini nazzjonali.

It-tielet sessjoni tal-Plenarja tal-Konferenza qieset 90 rakkomandazzjoni mill-Panels dwar “Demokrazija Ewropea / Valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà” u “Tibdil fil-klima, ambjent / Saħħa”, u rakkomandazzjonijiet relatati mill-Panels taċ-Ċittadini nazzjonali.

Id-dibattiti kienu jirrigwardaw ir-rakkomandazzjonijiet miż-żewġ Panels taċ-Ċittadini Ewropej li ffinalizzaw ix-xogħol tagħhom s'issa, li fihom iltaqgħu (personalment u b'mod remot) madwar 200 Ewropew ta' etajiet u sfondi differenti, mill-Istati Membri kollha, biex jiddiskutu u jadottaw rakkomandazzjonijiet dwar l-isfidi li qed tiffaċċja l-Ewropa issa u li se tkun qed tiffaċċja fil-ġejjieni.

Il-Panel dwar “Demokrazija Ewropea / Valuri u drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà” adotta 39 rakkomandazzjoni fis-sessjoni finali tiegħu ospitata mill-Istitut Universitarju Ewropew f'Firenze (l-Italja) f'Diċembru. Il-Panel dwar “Tibdil fil-klima, ambjent / Saħħa” ġie ospitat mill-Kulleġġ tal-Ewropa f'Natolin u fil-Belt ta' Varsavja (Polonja) f'Jannar, fejn iffinalizza 51 rakkomandazzjoni fi ħdan il-mandat tiegħu.

Guy Verhofstadt (il-Parlament Ewropew), tenna: “Laqatni partikolarment kemm ir-rappreżentanti taċ-ċittadini ddefendew b'mod kunfidenti r-rakkomandazzjonijiet tagħhom fid-dibattiti tagħhom ma' politiċi b'esperjenza. Huwa ċar li huma jiddependu fuq segwitu konkret, li jirrispetta l-viżjoni wiesgħa tagħhom, u mhux biss għażla selettiva. Ir-rakkomandazzjonijiet kollha jeħtieġ li jiġu indirizzati fl-aħħar.

Clément Beaune (il-Presidenza tal-Kunsill) ikkummentat: “Il-Plenarja għandha tilqa' r-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini. Din hija l-isfida li rridu naffaċċjaw flimkien fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Ninsabu kuntenti li d-dibattiti u l-kontributi taċ-ċittadini jarrikkixxu l-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea għall-ġenerazzjonijiet futuri.

Dubravka Šuica (Kummissjoni Ewropea) qalet: “Mill-bidu nett, kelli fiduċja sħiħa f'dan il-proċess deliberattiv. Iżda, saħansitra qabżet dawk l-aspettattivi: Ninsab impressjonata mill-kwalità għolja tar-rakkomandazzjonijiet adottati mill-bordijiet taċ-Ċittadini Ewropej u Nazzjonali li temmew xogħolhom s'issa. Għalhekk huwa aktar u aktar importanti li ċ-ċittadini jirrikonoxxu lilhom infushom fl-eżitu ta' dawn id-deliberazzjonijiet u aktar tard jaraw l-impatt tal-eżitu konkret ta' din il-Konferenza. Id-demokrazija tagħna jistħoqqilha dan id-dibattitu mqanqal u kostruttiv.

Passi li jmiss

Iż-żewġ Panels taċ-Ċittadini Ewropej li għadhom ma tawx ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom għandhom jiffinalizzaw il-ħidma tagħhom fi Frar. Il-laqgħa tal-Panel dwar “L-UE fid-dinja / migrazzjoni” (mistennija li ssir bejn il-11 u t-13 ta' Frar) se tiġi ospitata mill-Istitut Ewropew għall-Amministrazzjoni Pubblika f'Maastricht, in-Netherlands. Dik dwar “Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi / Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport / Trasformazzjoni diġitali” (mistennija li ssir bejn il-25 u s-27 ta' Frar) se tiġi ospitata mill-Istitut tal-Affarijiet Internazzjonali u Ewropej f'Dublin, l-Irlanda. Ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom ser ikunu diskussi f'sessjoni oħra tal-Plenarja tal-Konferenza.

Kuntest

Il-Plenarja tal-Konferenza tinkludi rappreżentanti mill-Parlament Ewropew (108), il-Kunsill (54, jew tnejn għal kull stat membru) u l-Kummissjoni Ewropea (3), kif ukoll mill-Parlamenti nazzjonali kollha (108) fuq bażi ugwali, u ċ-ċittadini (108). Bħala parti mill-komponent taċ-ċittadini, rappreżentanti mill-Panels taċ-Ċittadini Ewropej (80), rappreżentanti ta' avvenimenti nazzjonali jew Panels taċ-Ċittadini nazzjonali (27, jew wieħed għal kull stat membru) u l-President tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ jieħdu sehem fid-deliberazzjonijiet. Barra minn hekk, rappreżentanti mill-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (18 minn kull wieħed), rappreżentanti eletti mill-awtoritajiet reġjonali u lokali (6 minn kull wieħed), u rappreżentanti tas-sħab soċjali (12) u s-soċjetà ċivili (8) jipparteċipaw bħala membri. Membri oħra tal-Kulleġġ tal-Kummissarji, inkluż ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, huma mistiedna jipparteċipaw fid-dibattitu minn żmien għal żmien, meta jiġu diskussi suġġetti fil-portafolli rispettivi tagħhom. Ir-rappreżentanti tal-partijiet ikkonċernati ewlenin jistgħu jiġu mistiedna wkoll — kif kien il-każ fil-21–22 ta' Jannar għar-rappreżentanti tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, tal-aġenziji u l-korpi tal-UE bħall-Ombudsman tal-UE Emily O'Reilly, u tad-djalogu bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-knejjes, l-assoċjazzjonijiet jew il-komunitajiet reliġjużi, kif ukoll l-organizzazzjonijiet filosofiċi u mhux konfessjonali.

Il-Plenarja tiddibatti r-rakkomandazzjonijiet kemm mill-Panels taċ-Ċittadini nazzjonali kif ukoll dawk Ewropej, u l-kontribut miġbur mill-Pjattaforma Diġitali Multilingwi, miġbura skont it-temi, mingħajr eżitu predeterminat. Il-Plenarja, abbażi ta' kunsens, tressaq il-proposti tagħha lill-Bord Eżekuttiv. Din tal-aħħar se tfassal rapport b'kollaborazzjoni sħiħa u trasparenza sħiħa mal-Plenarja. Il-Panels għażlu 80 ċittadin (20 għal kull Panel) biex jirrappreżentawhom fil-Plenarja tal-Konferenza. Dawn ir-rappreżentanti ilhom membri tal-Plenarja mit-tieni sessjoni tagħha li saret f'Ottubru fi Strasburgu. Tista' ssib aktar informazzjoni dwar il-kompożizzjoni, l-għan u l-ħidma tal-Plenarja u tista' tniżżel id-dokumenti rilevanti kollha għal tmiem il-ġimgħa li ġej, fil-paġna web tal-Plenarja tal-Konferenza.

L-Ewropej kollha jistgħu jkomplu jikkontribwixxu għad-dibattitu permezz tal-pjattaforma diġitali multilingwi.

Għal aktar informazzjoni

L-estratti huma disponibbli fuq l-EbS. Il-vidjow, l-awdjo u r-ritratti kollha mill-Gruppi ta' Ħidma u d-dibattiti Plenarji huma disponibbli fiċ-Ċentru Multimedjali tal-Parlament.

Proċess tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa

Kronoloġija tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

 

Dettalji

Data tal-pubblikazzjoni
24 Jannar 2022
Awtur
Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta