Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta
Stqarrija għall-istampa7 Diċembru 2021Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta

Il-Kummissjoni tilqa’ l-ftehim politiku dwar is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ.

Demography in the EU, ages 20-30 - Cyprus

Il-Kummissjoni tilqa’ l-ftehim politiku li ntlaħaq ilbieraħ filgħaxija mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill biex l-2022 tkun is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ. Wara t-tħabbira mill-President von der Leyen fid-diskors tagħha dwar l-Istat tal-Unjoni tal-2021 li l-2022 għandha tkun sena ddedikata għal dawk li ddedikaw tant għall-oħrajn, f’Ottubru l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta formali tagħha biex tinnomina l-2022 bħala s-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ lill-koleġiżlaturi. 

Matul l-2022, il-Kummissjoni se tikkoordina firxa ta’ attivitajiet f’kuntatt mill-qrib mal-Parlament Ewropew, l-Istati Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u ż-żgħażagħ infushom. L-inizjattivi li qed jiġu żviluppati taħt is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ se jiġu appoġġati b’EUR 8 miljun mill-Erasmus+ u mill-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, is-suppliment iddedikat għas-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ deċiż mill-awtorità baġitarja għall-2022. Programmi u strumenti oħra tal-Unjoni se jikkontribwixxu wkoll b’mod sinifikanti għall-għanijiet u l-attivitajiet tas-Sena. Iż-żgħażagħ Ewropej se jibbenefikaw minn ħafna opportunitajiet biex jiksbu għarfien, ħiliet u kompetenzi għall-iżvilupp professjonali tagħhom, u biex isaħħu l-involviment ċiviku tagħhom biex isawru l-futur tal-Ewropa. 

Il-Viċi President għall-Promozzjoni tal-Istil ta’ Ħajja Ewropew tagħna, Margaritis Schinas qal: “Dan il-ftehim huwa element ewlieni fil-politika tagħna għaż-żgħażagħ. Il-baġit iddedikat għal din is-Sena Ewropea se jappoġġa l-azzjonijiet ewlenin tagħna. Bis-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022, qed nappoġġaw liż-żgħażagħ Ewropej biex jiddefendu u jippromwovu l-libertà, il-valuri, l-opportunitajiet u s-solidarjetà. Aħna nafuha lill-ġenerazzjonijiet li sofrew l-aktar fil-pandemija u issa jeħtieġ li nieħdu lura ħajjithom.”

Il-Kummissarju għall-Innovazzjoni, ir-Riċerka, il-Kultura, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ, Mariya Gabriel qal: “Nirringrazzja lill-koleġiżlaturi talli laħqu ftehim dwar is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ fi żmien rekord. Ilkoll nifhmu l-importanza li npoġġu liż-żgħażagħ fiċ-ċentru tal-attenzjoni u niċċelebraw ir-reżiljenza tagħhom wara sentejn diffiċli ħafna. Nistieden liż-żgħażagħ Ewropej kollha biex jipparteċipaw f’għadd kbir ta’ impenji, inizjattivi u azzjonijiet li se nniedu minn Jannar 2022. Irridu nsemmgħu leħinhom u ninfurmaw id-deċiżjonijiet li se nieħdu għall-futur tagħhom. Irridu li din is-Sena twassal għal azzjonijiet konkreti li se jdumu ferm wara l-2022. Flimkien, din is-Sena se nagħmluha suċċess.”

Biex tonora, tappoġġa u tinvolvi ruħha maż-żgħażagħ fil-livelli kollha, is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ se ssegwi erba’ objettivi: 

  • It-tiġdid tal-perspettivi pożittivi għaż-żgħażagħ, b’enfasi partikolari fuq l-effetti negattivi li kellha fuqhom il-pandemija tal-COVID-19, filwaqt li jiġi enfasizzat kif it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u politiki oħra tal-Unjoni joffru opportunitajiet għaż-żgħażagħ u għas-soċjetà inġenerali; 
  • L-appoġġ liż-żgħażagħ, inkluż permezz tal-ħidma fost iż-żgħażagħ, speċjalment iż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet, minn sfondi żvantaġġati u diversi jew li jappartjenu għal gruppi vulnerabbli u emarġinati, biex jiksbu għarfien u kompetenzi rilevanti u b’hekk isiru ċittadini attivi u impenjati, ispirati minn sens ta’ appartenenza Ewropew; 
  •  L-appoġġ liż-żgħażagħ biex jiksbu fehim aħjar tad-diversi opportunitajiet disponibbli għalihom, u l-promozzjoni attiva tagħhom, kemm jekk fil-livell tal-UE, nazzjonali, reġjonali jew lokali, biex jappoġġaw l-iżvilupp personali, soċjali, ekonomiku u professjonali tagħhom. 
  • L-integrazzjoni tal-politika dwar iż-żgħażagħ fl-oqsma ta’ politika rilevanti kollha tal-Unjoni f’konformità mal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2019–2027 biex tinkoraġġixxi li perspettiva taż-żgħażagħ tiddaħħal fit-tfassil tal-politika fil-livelli kollha. 
  • L-impatt u l-legat tal-attivitajiet u l-opportunitajiet ta’ involviment kollha għandhom ikunu dejjiema, lil hinn mill-2022. Filwaqt li l-programmi eżistenti tal-UE ddedikati għaż-żgħażagħ, bħall-Erasmus+ u l-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, ovvjament se jkollhom rwol ċentrali fl-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-attivitajiet, is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ għandha l-għan li tkun transsettorjali u tibni fuq il-politiki kollha tal-UE. 

Diversi inizjattivi ewlenin minn diversi oqsma ta’ politika huma mistennija li jitniedu matul is-Sena Ewropea. Dan jinkludi pereżempju l-ALMA, inizjattiva ġdida biex tgħin liż-żgħażagħ li mhumiex f’impjieg, edukazzjoni jew taħriġ isibu triqithom lejn is-suq tax-xogħol billi jgħaqqdu l-appoġġ għall-edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali jew l-impjieg f’pajjiżhom ma’ kollokament f’impjieg f’pajjiż ieħor tal-UE. Is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ se timxi wkoll id f’id ma’ NextGenerationEU, li tiftaħ mill-ġdid il-perspettivi għaż-żgħażagħ, inklużi impjiegi ta’ kwalità u opportunitajiet ta’ edukazzjoni u taħriġ għall-Ewropa tal-futur, u tappoġġa l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fis-soċjetà. 

Meta nediet il-proposta tagħha, il-Kummissjoni kienet stiednet lill-Istati Membri  jaħtru koordinatur nazzjonali responsabbli għall-organizzazzjoni tal-parteċipazzjoni nazzjonali fis-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ. Il-Kummissjoni organizzat l-ewwel laqgħa fis-16 ta’ Novembru biex tiskambja informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tagħha. 

Sabiex is-Sena taż-Żgħażagħ tkun ta’ suċċess, huwa importanti li tissawwar flimkien man-nies li se jibbenefikaw l-aktar minnha. Iż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ huma wkoll involuti mill-qrib fl-organizzazzjoni tas-Sena. Infetaħ stħarriġ online mill-22 ta’ Ottubru sal-21 ta’ Novembru biex jinġabru l-aspettattivi u s-suġġerimenti. Rapport dwar l-istħarriġ juri li waslu kważi 5,000 tweġiba mill-Istati Membri kollha. Il-maġġoranza ta’ dawk li wieġbu (58.8%) qalu li jixtiequ jikkontribwixxu b’mod attiv għas-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ. 

Is-sena ser tkun ukoll Konferenza marbuta dwar il-futur tal-Ewropa, fejn iż-żgħażagħ għandhom rwol ċentrali. Terz ta’ kull wieħed mill-Bordijiet taċ-Ċittadini Ewropej huwa magħmul minn żgħażagħ, minn 16 sa 25 sena, u proporzjon ugwali ta’ żgħażagħ huma fost l-ambaxxaturi tal-Bord, li jgħaddu rakkomandazzjonijiet lill-Plenarji tal-Konferenza u jiddiskutu mal-MEPs, il-politiċi nazzjonali, il-Kummissarji, u membri plenarji oħra mill-korpi tal-UE u s-soċjetà ċivili. Il-President tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ huwa wkoll membru tal-Plenarja tal-Konferenza. 

Il-Passi li Jmiss

Il-Ftehim politiku milħuq mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni issa huwa soġġett għall-approvazzjoni formali tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

Is-sena Ewropea taż-Żgħażagħ hija ppjanata li titnieda f’Jannar taħt il-Presidenza Franċiża. 

Il-programm sħiħ ta’ attivitajiet u aktar informazzjoni se jkunu disponibbli fuq il-Portal taż-Żgħażagħ. 

Sa tmiem l-2023, il-Kummissjoni se tippreżenta rapport dwar l-implimentazzjoni, ir-riżultati u l-valutazzjoni ġenerali tal-inizjattivi, li għandu jinkludi wkoll ideat għal aktar sforzi komuni fil-qasam taż-żgħażagħ biex jissaħħaħ il-wirt tas-Sena. 

Għal Aktar Informazzjoni

Proposta tal-Kummissjoni għas-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ

 

 

 

Dettalji

Data tal-pubblikazzjoni
7 Diċembru 2021
Awtur
Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta