Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta
Artiklu tal-aħbarijiet14 April 2024Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta3 min qari

Il-Kummissjoni tilqa' r-rakkomandazzjonijiet tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej dwar l-effiċjenza enerġetika

Family
European Commission, 2023

150 ċittadin Ewropew adottaw 13-il rakkomandazzjoni għall-Kummissjoni Ewropea dwar l-effiċjenza enerġetika matul is-sessjoni finali tal-Panel taċ-Ċittadini Ewropej dwar l-Effiċjenza Enerġetika, li saret mit-12 sal-14 ta' April fi Brussell.

L-użu ta' inqas enerġija, u l-użu tagħha b'mod għaqli, huwa kruċjali għal enerġija nadifa, sigura u affordabbli u komponent importanti tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Pjan REPowerEU. L-effiċjenza enerġetika tgħin biex jitnaqqas il-konsum ġenerali tal-enerġija u għalhekk hija ċentrali biex tinkiseb l-ambizzjoni klimatika tal-UE, filwaqt li ttejjeb is-sigurtà u l-affordabbiltà tal-enerġija fil-preżent u l-futur. Id-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika, li reċentement ġiet imsaħħa bħala parti mill-pakkett leġiżlattiv Lesti għall-mira ta' 55 %, stabbiliet li l-“effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel” bħala prinċipju fundamentali tal-politika tal-enerġija tal-UE, li tagħtiha locus standi għall-ewwel darba. Żiedet ukoll b'mod sinifikanti l-ambizzjoni tal-UE b'mira ġdida fil-livell tal-UE li ttejjeb l-effiċjenza enerġetika bi 11,7 % sal-2030, b'enfasi aktar qawwija fuq il-persuni affettwati mill-faqar enerġetiku.  

Minn Frar 2024, iċ-ċittadini nġabru biex jiddiskutu l-isfidi u l-benefiċċji tal-effiċjenza enerġetika, kemm personalment kif ukoll online.

Il-kontribut miġbur kemm mill-Panel kif ukoll mill-Pjattaforma tal-Involviment taċ-Ċittadiniissa se jikkontribwixxi għal Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-prinċipju “l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel” li għandu jiġi kkunsidrat mill-Kulleġġ tal-Kummissarji u fl-aħħar mill-aħħar indirizzat lill-Istati Membri aktar tard din is-sena.

Ir-rakkomandazzjonijiet finali jħeġġu lill-Kummissjoni biex tiffoka b'mod partikolari fuq:

 • Żieda fl-attraenza tat-trasport pubbliku għall-passiġġieri
 • It-twassil tal-aktar trasport effiċjenti fl-enerġija madwar l-Ewropa: Inneħħu t-trasport tal-merkanzija mit-toroq, inneħħu t-trasport tal-persuni bl-ajru, u nintroduċu l-“prinċipju ferrovjarju fl-ewwel post”
 • L-espansjoni tal-implimentazzjoni tal-effiċjenza enerġetika fil-bini
 • It-titjib tal-istat tal-ħaddiema tas-sengħa fl-UE fis-settur tal-effiċjenza enerġetika
 • Niżguraw il-futur permezz tal-edukazzjoni fi kwistjonijiet ekoloġiċi
 • Il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tad-direttivi tal-UE
 • Għajnuna liċ-ċittadini tal-UE biex jiżviluppaw komunitajiet tal-enerġija ffukati fuq l-effiċjenza enerġetika billi jiġu pprovduti informazzjoni u appoġġ finanzjarju
 • Il-finanzjament ta' dritt ġust għar-rinnovazzjoni tad-djar marbuta mal-enerġija
 • Il-kisba tal-miri tal-effiċjenza enerġetika billi tissaħħaħ il-kapaċità ta' kulħadd li jaġixxi
 • Żieda fl-indipendenza enerġetika u fl-effiċjenza enerġetika, insiru eżempju għad-dinja
 • L-iżvilupp ta' komunitajiet effiċjenti fl-enerġija għal konsum responsabbli u żieda fil-produzzjoni tal-enerġija lokali
 • Nagħtu s-setgħa lill-konsumaturi biex isiru effiċjenti fl-enerġija
 • L-ottimizzazzjoni u l-iżvilupp tas-sistema tal-grilja, mill-produttur sal-utent aħħari, favur sorsi ta' enerġija rinnovabbli

Kuntest

B'appoġġ għall-prijorità tal-President Ursula von der Leyen li tibni Demokrazija Ewropea Adattata għall-Isfidi tal-Futur, il-Panels taċ-Ċittadini Ewropej u l-għodod online għall-involviment taċ-ċittadini ġew inkorporati bħala karatteristika tal-ħajja demokratika fl-UE, bħala wieħed mill-eżiti ewlenin tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Dawn il-panels jagħtu vuċi liċ-ċittadini fit-tfassil tal-politika tal-UE. 

Il-parteċipanti fil-Panels taċ-Ċittadini Ewropej jiġu reklutati bl-użu ta' għodod biex jiġġeneraw numri validi tal-mowbajl b'mod aleatorju. Biex jiġi żgurat li l-Panels jirriflettu l-kompożizzjoni soċjodemografika tal-Ewropa, il-proċess jiżgura li r-reklutaġġ ikun rappreżentattiv tad-diversità tal-UE. Sistema ta' kwoti tiżgura panel ibbilanċjat bejn il-ġeneri, u tispeċifika li ż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-25 sena jirrappreżentaw terz tal-panel. Karatteristiċi soċjodemografiċi oħra huma relatati mal-livell tal-edukazzjoni, il-pożizzjoni ġeografika, u l-okkupazzjoni. 

Iċ-ċittadini jaħdmu flimkien fi gruppi żgħar ta' 10–15-il persuna u f'sessjonijiet plenarji. Tim ta' faċilitazzjoni jipprovdi appoġġ, flimkien ma' kumitat ta' esperti li jipprovdu kontribut addizzjonali. Abbażi tad-diskussjonijiet, iċ-ċittadini jagħmlu rakkomandazzjonijiet li l-Kummissjoni Ewropea trid tikkunsidra meta tiddefinixxi l-politiki u l-inizjattivi. Il-pjattaforma għall-Involviment taċ-Ċittadini hija parti ewlenija minn ekosistema ġdida ta' involviment taċ-ċittadini, li tagħti r-riżultati f'dak li jirrigwarda l-impenn meħud fil-kuntest tal-komunikazzjoni ta' segwitu tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. 

Għal aktar informazzjoni

Il-Pjattaforma għall-Involviment taċ-Ċittadini 

Panel taċ-Ċittadini Ewropej dwar l-Effiċjenza Enerġetika 

Rakkomandazzjonijiet

Effiċjenza enerġetika 

Il-prinċipju “L-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel” 

Infografika dwar l-effiċjenza enerġetika u l-iffrankar tal-enerġija

Dettalji

Data tal-pubblikazzjoni
14 April 2024
Awtur
Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta