Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta
Artiklu tal-aħbarijiet29 Marzu 2023Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta4 min qari

Il-Kummissjoni tipproponi aktar trasparenza u inqas burokrazija għall-kumpaniji biex ittejjeb l-ambjent tan-negozju fl-UE

Business

Illum, il-Kummissjoni Ewropea adottat proposta għal Direttiva li tagħmilha aktar faċli għall-kumpaniji biex jespandu l-użu ta' għodod u proċessi diġitali fil-liġi tal-kumpaniji tal-UE. Il-proposta għandha l-għan li tiffaċilita l-operazzjonijiet transfruntiera tal-kumpaniji u li żżid it-trasparenza u l-fiduċja fin-negozju billi tagħmel aktar informazzjoni dwar il-kumpaniji disponibbli għall-pubbliku fil-livell tal-UE. Dan se jaqta' wkoll il-burokrazija għan-negozji transfruntiera, u jiffranka madwar €437 miljun f'piż amministrattiv fis-sena, bis-saħħa ta' Ċertifikat ta' Kumpanija tal-UE jew l-applikazzjoni tal-“prinċipju ta' darba biss”. Il-proposta se tikkontribwixxi għal aktar diġitalizzazzjoni tas-suq uniku u se tgħin lill-kumpaniji, b'mod partikolari dawk żgħar u medji, biex jagħmlu negozju fl-UE.

Jinqatgħu l-burokrazija u l-piż amministrattiv

Biex tinqata' l-burokrazija u jittaffa l-piż amministrattiv għan-negozji transfruntiera, ir-regoli proposti jinkludu:

  • Applikazzjoni tal-“prinċipju ta' darba biss” sabiex il-kumpaniji ma jkollhomx għalfejn jerġgħu jissottomettu informazzjoni meta jistabbilixxu fergħa jew kumpanija fi Stat Membru ieħor. L-informazzjoni rilevanti tista' tiġi skambjata permezz tas-Sistema ta' Interkonnessjoni tar-Reġistri Kummerċjali (BRIS, Business Registers Interconnection System);
  • Ċertifikat ta' Kumpanija tal-UE, li jkun fih sett bażiku ta' informazzjoni dwar il-kumpaniji, li se jkun disponibbli mingħajr ħlas fil-lingwi kollha tal-UE;
  • Mudell standard multilingwi għal prokura diġitali tal-UE li jawtorizza persuna biex tirrappreżenta l-kumpanija fi Stat Membru ieħor;
  • Tneħħija ta' formalitajiet bħall-ħtieġa għal postilla jew traduzzjonijiet iċċertifikati għal dokumenti tal-kumpanija.

Titjib tat-trasparenza u l-fiduċja fin-negozju transfruntier

Il-proposta qed taġġorna r-regoli eżistenti tal-UE għall-kumpaniji (id-Direttiva (UE) 2017/1132) biex tadattahom aktar għall-iżviluppi diġitali u l-isfidi l-ġodda, u biex tistimula t-tkabbir u l-kompetittività fis-suq uniku.

Sabiex jiġu żgurati trasparenza u fiduċja akbar fil-kumpaniji, ir-regoli proposti huma maħsuba biex:

  • Jiżguraw li informazzjoni importanti dwar il-kumpaniji (eż. dwar sħubiji u gruppi ta' kumpaniji) tkun disponibbli għall-pubbliku b'mod partikolari fil-livell tal-UE permezz tal-BRIS;
  • Jiffaċilitaw it-tfittxijiet għal informazzjoni dwar kumpaniji fl-UE billi tkun permessa tfittxija permezz tal-BRIS u, fl-istess ħin, permezz ta' żewġ sistemi oħra tal-UE li jgħaqqdu r-reġistri nazzjonali tas-sjieda benefiċjarja u r-reġistri tal-insolvenza;
  • Jiżguraw li d-data tal-kumpaniji fir-reġistri kummerċjali tkun preċiża, affidabbli u aġġornata, pereżempju billi jiġu previsti kontrolli tal-informazzjoni dwar il-kumpaniji qabel ma tiddaħħal fir-reġistri kummerċjali fl-Istati Membri kollha.

Il-passi li jmiss

Issa, il-proposta se tiġi diskussa fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill. Ġie propost li ladarba tiġi adottata, l-Istati Membri se jkollhom sentejn biex jittrasponu d-Direttiva fil-liġi nazzjonali.

Sfond

Il-kumpaniji huma fil-qalba tas-suq uniku. Bis-saħħa tal-attivitajiet kummerċjali u l-investimenti tagħhom, inkluż fuq bażi transfruntiera, dawn għandhom rwol ewlieni fil-kontribut għall-prosperità ekonomika tal-UE, il-kompetittività u t-twettiq tat-tranżizzjoni doppja tal-UE lejn ekonomija sostenibbli u diġitali. Għal dan l-għan, il-kumpaniji jeħtieġu qafas legali prevedibbli li jwassal għat-tkabbir u li huwa adattat biex jiffaċċja l-isfidi ekonomiċi u soċjali ġodda f'dinja dejjem aktar diġitali. Il-miżuri proposti se japplikaw għal madwar 16-il miljun kumpanija b'responsabbiltà limitata u 2 miljun sħubija fl-UE.

Il-proposta tipprevedi t-tieni pass tad-diġitalizzazzjoni tal-liġi tal-kumpaniji tal-UE. Id-Direttiva (UE) 2019/1151 dwar id-Diġitalizzazzjonital-2019 żgurat li l-proċeduri tal-liġi tal-kumpaniji jkunu jistgħu jitwettqu online, u b'mod partikolari li l-kumpaniji jkunu jistgħu jiġu stabbiliti online. Din il-proposta hija komplementari u għandha l-għan li żżid id-disponibbiltà tal-informazzjoni dwar il-kumpaniji, b'mod partikolari fil-livell tal-UE, u li tneħħi l-ostakli amministrattivi meta l-kumpaniji u l-awtoritajiet jużaw tali informazzjoni f'sitwazzjonijiet transfruntiera. B'mod ġenerali, il-proposta tippromwovi soluzzjonijiet “diġitali b'mod awtomatiku” meta taċċessa jew tuża informazzjoni dwar il-kumpaniji f'interazzjonijiet bejn il-kumpaniji u r-reġistri kummerċjali jew l-awtoritajiet. Il-proposta tiddependi wkoll fuq l-użu ta' servizzi fiduċjarji u tiżgura li soluzzjonijiet bħaċ-Ċertifikat ta' Kumpanija tal-UE jkunu kompatibbli mal-Kartiera Ewropea tal-Identità Diġitali li jmiss. 

Dan se jikkontribwixxi għall-objettivi tad-diġitalizzazzjoni stabbiliti fil-Kumpass Diġitali tal-2030 tal-Komunikazzjonijiet: l-approċċ Ewropew għad-Deċennju Diġitali u d-Diġitalizzazzjoni tal-Ġustizzja fl-Unjoni Ewropea – Strumentarju ta' opportunitajiet, u se jiffaċilita l-espansjoni transfruntiera mill-SMEs f'konformità mal-Komunikazzjonijiet Aġġornament tal-Istrateġija Industrijali l-Ġdida tal-2020 u Strateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali.

Kif tħabbar fil-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2023, din il-proposta hija waħda mill-azzjonijiet ewlenin taħt il-prijorità politika ta' “Ewropa lesta għall-era diġitali”.

Għal aktar Informazzjoni

Mistoqsijiet u Tweġibiet: Il-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva biex tespandi l-użu ta' għodod u proċessi diġitali fil-liġi tal-kumpaniji tal-UE

Paġna web - Il-liġi tal-kumpaniji u t-tmexxija korporattiva 

Proposta għal Direttiva biex tespandi aktar l-użu ta' għodod u proċessi diġitali fil-liġi tal-kumpaniji 

Anness - Proposta għal Direttiva biex tespandi aktar u taġġorna l-użu ta' għodod u proċessi diġitali fil-liġi tal-kumpaniji 

Dettalji

Data tal-pubblikazzjoni
29 Marzu 2023
Awtur
Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta