Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Malti
Representation in Malta
Stqarrija għall-istampa8 Marzu 2022Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta

Il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika madwar l-UE

GBV

Il-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika huma problemi soċjetali li jeffettwaw il-gruppi soċjali kollha u li huma prevalenti ħafna fil-pajjiżi kollha tal-UE. Din il-vjolenza sseħħ fl-isferi pubbliċi u privati kif ukoll fuq pjattaformi online. Skont il-Eurostat, fl-UE fl-2019 ġew reġistrati mal-178,000 reat sesswali mill-pulizija u aktar minn terz minnhom kienu stupri. 

Meta faqqgħet il-pandemija globali tal-COVID-19, irrealizzajna li kien hemm pandemija parallela li kienet qed tinfirex. Din kienet iż-żieda fil-vjolenza fuq in-nisa li telgħet għal 70 % fuq ir-rata ta’ inċidenza preċedenti li diġà kienet għolja, pereżempju fir-reġjun tal-Fjandri fil-Belġju matul it-tieni ġimgħa tal-ewwel lockdown. 

Kull vittma hija vittma żejda. Minkejja dan, ir-reazzjonijiet inadegwati għall-vjolenza sessista u l-vjolenza domestika u l-anomaliji fis-sistemi eżistenti jħallu ħafna nisa u bniet bi drittijiethom miksura, mingħajr sostenn jew protezzjoni mis-sistema ġudizzjarja, jew saħansitra bla ħajja. 

Kien meħtieġ li jiġu żviluppati għodod ġodda ta’ rappurtar għal dawk il-vittmi maqbuda f’lockdown ma’ dawk li jabbużaw minnhom. Salvagwardji istituzzjonali vitali kellhom jiġu maħsuba mill-ġdid, li wasslu għal riflessjoni dwar jekk il-metodi l-ġodda ta’ operazzjoni għandhomx isiru arranġament permanenti tal-istrateġiji tagħna li jindirizzaw il-vjolenza kontra n-nisa. 

Diversi Stati Membri waqqfu linji telefoniċi mingħajr waqfien għall-għajnuna, nedew kampanji ta’ sensibilizzazzjoni fl-ispiżeriji, żiedu l-kapaċità ta’ kenn u ddikjaraw li s-servizzi ta’ appoġġ huma essenzjali. B’hekk żguraw l-operat kontinwu tagħhom minkejja r-restrizzjonijiet relatati mal-pandemija. Filwaqt li dawn kienu tweġibiet pożittivi, irridu nżidu aktar il-programmi ta’ prevenzjoni u ntejbu s-servizzi filwaqt li nistabbilixxu punti ta’ riferiment minimi għat-territorju kollu tal-UE. Fl-istess ħin, il-vjolenza online kontra n-nisa nfirxet b’mod esponenzjali. Stħarriġ reċenti ta’ Pjan Internazzjonali ta’ 14,000 tifla madwar id-dinja sab li sa 58 % esperjenzaw fastidju u abbuż online. Ħafna drabi, dan iseħħ mingħajr ebda konsegwenza għall-awturi tar-reati. Il-Konvenzjoni ta’ Istanbul tal-Kunsill tal-Ewropa hija l-aktar strument legali internazzjonali effettiv li jeżisti. Matul l-aħħar għaxar snin, dan wassal għal riformi nazzjonali importanti. Madankollu, sitt Stati Membri tal-UE għadhom ma rratifikawx il-Konvenzjoni. Filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea tibqa’ impenjata li tirratifika l-Konvenzjoni, in-nuqqas ta’ qbil mill-Kunsill għal dan il-prospett wassalna biex niżviluppaw il-proposta leġiżlattiva tagħna stess biex nindirizzaw il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. 

Illum, fil-Jum Internazzjonali tan-Nisa, il-Kummissjoni Ewropea qed tadotta proposta leġiżlattiva li tintroduċi standards minimi komuni għall-Istati Membri kollha dwar il-prevenzjoni, il-protezzjoni, l-appoġġ għall-vittmi, l-aċċess għall-ġustizzja, u l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni tas-servizzi. 

Qed nipproponu l-kriminalizzazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa, inkluża l-vjolenza online bħall-kondiviżjoni mhux kunsenswali ta’ immaġnijiet intimi, vidjows jew fajls awdjo, jew theddid li jsir dan; u stupru li jinkludi kull penetrazzjoni mhux kunsenswali tal-ġisem. 

Ladarba tiġi adottata, din il-liġi l-ġdida titlob linji telefoniċi għall-għajnuna ddedikati għall-vittmi tal-vjolenza. Dan se jissaħħaħ aktar permezz ta’ numru armonizzat madwar l-UE - 116 016 - li se jidderieġi lill-vittmi lejn is-servizzi u l-awtoritajiet it-tajba kull fejn ikunu fl-UE. Irridu niżguraw li l-ebda vittma ma jkollha tittratta l-vjolenza sessista waħedha. 

Jiena konvinta li bil-proposta tal-lum nistgħu nagħmlu differenza għan-nisa fl-UE kollha. Naturalment, dan jeħtieġ il-qbil tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Nittama li ż-żieda reċenti fil-vjolenza sessista tiggwida lill-Istati Membri biex jilħqu bażi komuni fil-pront, sabiex in-nisa u l-bniet jiġu protetti minn imġiba sessista vjolenti li tikser id-dinjità u d-drittijiet tagħna. 

Helena Dalli, il-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza

Dettalji

Data tal-pubblikazzjoni
8 Marzu 2022
Awtur
Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta