Mur għall-kontenut ewlieni
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Malti
Representation in Malta
Stqarrija għall-istampa18 Novembru 2021Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta

Il-Ġlieda kontra u l-Prevenzjoni tad-Diskors ta’ Mibegħda

Elena

Ir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u l-Ambaxxata tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja organizzaw konferenza bit-tema “Il-Ġlieda kontra u l-Prevenzjoni tad-Diskors ta’ Mibegħda”. 

Fid-diskors ta’ merħba tagħha, il-Kap tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea, Dr Elena Grech, irringrazzjat lill-kelliema u lill-parteċipanti kollha għall-ħin u l-isforzi tagħhom biex jirrikonoxxu u jindirizzaw il-kwistjoni u l-impatt tad-diskors ta’ mibegħda. L-Ambaxxatur Ġermaniż, H. E. Walter Haßmann, enfasizza li “d-diskors ta’ mibegħda huwa pjaga li għandha l-potenzjal teqred is-soċjetajiet tagħna.” Insista li l-kollaborazzjoni hija għodda b’saħħitha biex jiġi miġġieled l-impatt tad-diskors ta' mibegħda, u stieden lill-parteċipanti jingħaqdu flimkien f'din il-ġlieda. 

L-għan tal-konferenza kien li juri li d-diskors ta’ mibegħda jista’ jaffettwa lil kulħadd, li dawn il-kummenti jistgħu jikkawżaw ħsara serja u li hemm bżonn li terġa’ tiġi stabbilita kultura ta’ dibattitu bbażata fuq ir-rispett reċiproku u li ssir permezz ta’ skambju ta’ argumenti u kontroargumenti. Importanti wkoll li jiġu indirizzati kwistjonijiet bħar-razziżmu, il-ksenofobija, il-misoġinija, l-omofobija, it-transfobija u l-mibegħda kontra l-Musulmani bħala wħud mill-motivazzjonijiet għad-diskors ta’ mibegħda.

L-ewwel parti tal-konferenza pprovdiet sitwazzjoni fattwali minn Dr Mary Muscat, mill-Fakultà tal-Liġi fi ħdan l-Università ta’ Malta, li kienet tinkludi analiżi komparattiva tal-qafas legali eżistenti u preżentazzjoni akkademika tar-riċerka mwettqa fil-Ġermanja minn Ms Hannah Heuser. 

Fid-diskors ewlieni il-Kummissarju Ewropew responsabbli għall-Ugwaljanza Helena Dalli qalet li l-Kummissjoni Ewropea qed tressaq proposta biex testendi l-lista attwali ta’ “reati tal-UE” biex tkopri l-forom kollha ta’ reati ta’ mibegħda u diskors ta’ mibegħda u tiżgura l-istess livell ta’ protezzjoni kullimkien. Barra minn hekk, Dalli stqarret li “fil-livell nazzjonali, inħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw il-pjanijiet ta’ azzjoni tagħhom biex jindirizzaw flimkien ir-razziżmu u d-diskriminazzjoni razzjali f’konformità mas-sejħa tal-Kummissjoni Ewropea fil-Pjan ta’ Azzjoni tagħha kontra r-Razziżmu. Għandu jkollna soluzzjonijiet komprensivi biex nindirizzaw din il-biża' u l-mibegħda 'tal-Oħrajn' u nibnu flimkien Unjoni ta' Ugwaljanza".

Il-konferenza ġiet indirizzata wkoll mill-Ministru għall-Ugwaljanza, l-On. Owen Bonnici, li insista li l-ebda pajjiż ma huwa immuni għad-diskors ta’ mibegħda, inkluża Malta. “L-isforzi tagħna għall-prevenzjoni għandhom ikunu msejsa fuq l-edukazzjoni kemm tal-minuri kif ukoll tal-adulti, b’mod xieraq għall-età, għal dibattitu demokratiku b’saħħtu, inkluż in-nuqqas ta’ qbil, dwar il-kwistjonijiet kollha marbuta mar-raġunijiet fejn isseħħ id-diskriminazzjoni”. Il-Ministru Bonnici tenna li “hemm leġiżlazzjoni li turi li hemm linja li ma tistax tinqasam minn dibattitu demokratiku għall-mibegħda. Din hija sempliċement ħaġa illegali u l-projbizzjoni kriminali hija meħtieġa meta diskors ta’ mibegħda jinċita pubblikament il-vjolenza kontra individwi jew gruppi ta’ persuni”.

It-tieni parti tad-diskussjoni kompliet fil-forma ta’ diskussjoni f’panel li ġabret flimkien firxa ta’ esperjenzi li jvarjaw mill-midja għad-dinja akkademika sa organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw gruppi ta’ interess differenti. Il-membri tal-panel offrew l-għarfien u l-esperjenzi tagħhom dwar l-impatt tad-diskors ta’ mibegħda fl-ambjenti tagħhom. Il-parteċipanti kellhom ukoll l-opportunità li jaqsmu l-fehmiet, l-esperjenzi u t-tħassib tagħhom dwar il-kwistjoni tad-diskors ta’ mibegħda, u ħafna esprimew tħassib dwar is-setgħa tal-midja soċjali fil-propagazzjoni u l-amplifikazzjoni tad-diskors ta’ mibegħda.

Il-preżentazzjoni tar-riċerka mwettqa minn Ms Hannah Heuser, riċerkatriċi  fl-Università ta’ Leipzig, tat ħarsa eċċezzjonali lejn id-diskors ta’ mibegħda, kemm mill-perspettiva tal-vittma kif ukoll minn dik tal-awtur. Ir-riċerka tagħha hija bbażata fuq studju ta’ intervista kwalitattiva u fl-interventi tagħha, minbarra l-kawżi differenti tad-diskors ta’ mibegħda u d-diversi manifestazzjonijiet tiegħu, is-Sinjura Heuser spjegat ukoll l-impatti tad-diskors ta’ mibegħda diġitali fuq il-persuni affettwati u l-esperjenza tagħhom fi proċedimenti kriminali.

 

Dettalji

Data tal-pubblikazzjoni
18 Novembru 2021
Awtur
Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta