Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta

Il-Pjan ta’ Rkupru għal Malta

Il-Pjan ta’ Rkupru għal Malta

X’hemm fil-Pjan ta’ Rkupru għal Malta?

It-twettiq tal-Pjan ta’ Rkupru ta’ Malta

X’hemm fil-Pjan ta’ Rkupru tal-UE?

Il-baġit fit-tul tal-UE, li ġie miżjud biex jindirizza l-isfidi relatati mal-COVID-19, jiżgura li aktar minn 50 % tal-Pjan ta’ Rkupru jkun iddedikat għall-modernizzazzjoni, permezz tar-riċerka u l-innovazzjoni, it-tranżizzjonijiet klimatiċi u diġitali, u t-tħejjija, l-irkupru u r-reżiljenza.

Dan il-pakkett b’ħarsa għall-ġejjieni, f’konformità mal-Patt Ekoloġiku Ewropew, se jiġġieled it-tibdil fil-klima, u se jagħti attenzjoni speċifika lill-protezzjoni tal-bijodiversità. 30 % tal-baġit tal-UE se jintefaq fuq dawn il-prijoritajiet.

NextGenerationEU se tipprovdi EUR 750 biljun addizzjonali, li minnhom EUR 672.5 biljun se jitwasslu permezz tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) fil-forma ta’ self u għotjiet biex jappoġġaw ir-riformi strutturali u l-investimenti mwettqa mill-pajjiżi tal-UE. Il-Kummissjoni Ewropea implimentat ukoll Strument ta’ Appoġġ Tekniku (TSI) ġdid biex jipprovdi għarfien espert imfassal apposta għall-pajjiżi tal-UE biex ifasslu u jimplimentaw ir-riformi. 

Aqra aktar dwar it-TSI u xi wħud mill-proġetti ta’ riforma li qed jiġu appoġġati.

Is-Semestru Ewropew, li huwa l-qafas għall-koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-politika ekonomika, ġie adattat ukoll peress li huwa marbut mill-qrib mal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, u se jiżgura li r-riformi strutturali jkunu parti integrali mill-irkupru għal kull pajjiż.

Biex jaċċessaw il-fondi għall-Irkupru u r-Reżiljenza, kull pajjiż membru tal-UE pprovda pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, li fih mill-inqas 37 % tan-nefqa hija allokata għall-klima u 20 % għall-investimenti u r-riformi diġitali, u li trid tiġi implimentata sal-2026.

Aktar dwar il-pjan ta’ rkupru tal-UE

NextGenerationEU

Is-Semestru Ewropew 2021 — ċiklu eċċezzjonali

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew

Programmi ta’ finanzjament u offerti tal-UE u proċeduri ta’ applikazzjoni


 

 

Related Links

Map of projects supported by the Recovery and Resilience Facility

This map provides examples of reforms and investments supported by the Recovery and Resilience Facility in the different EU Member States. It is not an exhaustive database of projects supported by the Facility and will be regularly updated as the implementation progresses. The funding amounts shown reflect the initial cost estimates included in the national recovery and resilience plans.