Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta

Għix, aħdem, studja

Visit of a delegation from the Maltese government to the EC

Bħala ċittadin ta’ Malta jew kwalunkwe pajjiż ieħor tal-UE, int awtomatikament ċittadin tal-UE wkoll. Tgawdi għalhekk minn ħafna drittijiet importanti skont il-liġi tal-UE, b’mod partikolari d-dritt li tiċċaqlaq liberament madwar l-Ewropa biex tgħix, taħdem, tistudja jew saħansitra tirtira.

State of the Union Address 2017 - Illustration

Hemm għadd ta’ modi kif tista’ tikkontribwixxi għat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE. Ara hawn taħt għal xi wħud mill-ħoloq ewlenin.

Visit of Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission, and Virginijus Sinkevičius, European Commissioner, to Lithuania

Sib informazzjoni dwar ir-residenza, il-kura tas-saħħa, is-sigurtà soċjali, iż-żwieġ, l-adozzjoni, il-votazzjoni fl-elezzjonijiet, it-tassazzjoni, il-pensjonijiet, il-vetturi u l-liċenzji tas-sewqan.

Coronavirus - FabLab Brussels, a Belgian FabLab in Brussels

Sib informazzjoni dwar id-drittijiet tal-ħaddiema, ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali u l-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali fl-UE.

Il-Kummissjoni Ewropea żviluppat varjetà kbira ta’ riżorsi biex tgħin lill-istudenti jitgħallmu dwar l-Unjoni Ewropea. Għalliema u studenti minn Malta jistgħu wkoll jistudjaw jew jgħallmu barra minn pajjiżhom taħt programmi ddedikati u ffinanzjati mill-UE.

work for eu

L-istituzzjonijiet tal-UE jimpjegaw ’il fuq minn 40 000 mara u raġel mis-27 pajjiż membriu tal-UE. L-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal (EPSO) jorganizza ‘kompetizzjonijiet miftuħa’ biex jintgħażlu nies għal pożizzjonijiet kemm permanenti u kemm le.