Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta

B’suq intern potenzjali ta’ 450 miljun konsumatur, l-Unjoni Ewropea hija wieħed mill-akbar swieq fid-dinja.

Bis-saħħa tas-Suq Uniku, il-kumpaniji Maltin, ikun xi jkun id-daqs tagħhom, huma parti minn dan il-qasam kummerċjali dinamiku tal-UE li jrawwem it-tkabbir ekonomiku, joħloq l-impjiegi u jiffaċilita n-negozju.

It-tmexxija ta’ negozju żgħir jew medju fl-UE 

Finanzjament mill-UE u appoġġ finanzjarju għan-negozji 

Kull sena l-UE tappoġġa aktar minn 200,000 negozju u intraprenditur permezz ta’ self għan-negozju, mikrofinanzjament, garanziji u kapital ta’ riskju. Id-deċiżjoni li jiġi pprovdut finanzjament tal-UE normalment issir minn istituzzjonijiet finanzjarji lokali bħal banek, kapitalisti tar-riskju jew investituri informali.

Informazzjoni dwar il-fondi tal-UE u l-proċeduri għan-negozju
Il-Pjan ta' rkupru ta' Malta

Informazzjoni dwar in-negozju u netwerks ta’ appoġġ