Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta
Artiklu tal-aħbarijiet15 Mejju 2023Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta5 min qari

Tbassir Ekonomiku tar-Rebbiegħa 2023: Perspettiva aħjar minkejja sfidi persistenti

Spring Forecast

L-ekonomija Ewropea qed tkompli turi reżiljenza f'kuntest globali diffiċli. Prezzijiet aktar baxxi tal-enerġija, tnaqqis tar-restrizzjonijiet fil-provvista u suq tax-xogħol b'saħħtu appoġġjaw tkabbir moderat fl-ewwel kwart tal-2023, u b'hekk xejnu l-biżgħat ta' reċessjoni. Dan il-bidu aħjar milli mistenni għas-sena għolla l-prospettiva tat-tkabbir għall-ekonomija tal-UE għal 1.0 % fl-2023 (0.8 % fit-Tbassir interim tax-Xitwa) u għal 1.7 % fl-2024 (1.6 % fix-xitwa). Ir-reviżjonijiet 'il fuq għaż-żona tal-euro huma tal-istess daqs, bit-tkabbir tal-PDG issa mistenni li jkun ta' 1.1 % u 1.6 % fl-2023 u l-2024 rispettivament. Minħabba pressjonijiet fundamentali persistenti fuq il-prezzijiet, l-inflazzjoni ġiet riveduta 'l fuq meta mqabbla max-xitwa, għal 5.8 % fl-2023 u għal 2.8 % fl-2024 fiż-żona tal-euro.

Prezzijiet tal-enerġija aktar baxxi għollew il-prospetti tat-tkabbir

Skont l-istima rapida preliminari tal-Eurostat, il-PDG kiber b'0.3 % fl-UE u b'0.1 % fiż-żona tal-euro fl-ewwel kwart tal-2023. L-indikaturi ewlenin jissuġġerixxu tkabbir kontinwu fit-tieni kwart tas-sena.

L-ekonomija Ewropea rnexxielha trażżan l-impatt negattiv tal-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna, u rnexxielha tegħleb il-kriżi tal-enerġija bis-saħħa ta' diversifikazzjoni rapida tal-provvista u tnaqqis imdaqqas fil-konsum tal-gass. Prezzijiet tal-enerġija ferm aktar baxxi qed isibu posthom fl-ekonomija, u b'hekk qed inaqqsu l-ispejjeż tal-produzzjoni tal-kumpaniji. Il-konsumaturi qed jaraw ukoll il-kontijiet tal-enerġija tagħhom jonqsu, għalkemm il-konsum privat huwa mistenni li jibqa' baxx hekk kif it-tkabbir fil-pagi huwa iżgħar mill-inflazzjoni.

Peress li l-inflazzjoni għadha għolja, il-kundizzjonijiet ta' finanzjament huma mistennija li jissikkaw aktar. Għalkemm il-BĊE u banek ċentrali oħra tal-UE huma mistennija li jibdew joqorbu lejn tmiem iċ-ċiklu taż-żieda fir-rata tal-imgħax, it-taqlib reċenti fis-settur finanzjarju x'aktarx iżid il-pressjoni fuq il-kost u l-faċilità tal-aċċess għall-kreditu, inaqqas ir-ritmu tat-tkabbir tal-investiment u jolqot b'mod partikolari l-investiment residenzjali.

Inflazzjoni bażika riveduta ogħla iżda mistennija tonqos gradwalment

Wara li laħqet il-quċċata tagħha fl-2022, l-inflazzjoni nominali kompliet tonqos fl-ewwel kwart tal-2023 fost tnaqqis qawwi fil-prezzijiet tal-enerġija. L-inflazzjoni bażi (l-inflazzjoni ewlenija minbarra l-enerġija u l-ikel mhux ipproċessat) hija, madankollu, aktar persistenti. F'Marzu laħqet livell storiku għoli ta' 7.6 %, iżda huwa mbassar li se tonqos gradwalment matul il-perjodu ta' tbassir hekk kif il-marġnijiet tal-profitt jassorbu l-pressjonijiet ogħla tal-pagi u l-kundizzjonijiet tal-finanzjament isiru aktar stretti. L-indiċi armonizzat rapidu ta' April tal-istima tal-prezzijiet għall-konsumatur għaż-żona tal-euro, rilaxxat wara d-data limitu ta' dan it-tbassir, juri tnaqqis marġinali fir-rata tal-inflazzjoni bażika, li jissuġġerixxi li din setgħet laħqet il-quċċata fl-ewwel trimestru, kif projjettat. Fuq bażi annwali, l-inflazzjoni bażi fiż-żona tal-euro fl-2023 hija mistennija li jkollha medja ta' 6.1 %, qabel ma taqa' għal 3.2 % fl-2024, u tibqa' ogħla mill-inflazzjoni ewlenija fis-sentejn tat-tbassir.

Is-suq tax-xogħol jibqa' reżiljenti kontra t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku

Suq tax-xogħol b'saħħtu rekord qed isaħħaħ ir-reżiljenza tal-ekonomija tal-UE. Ir-rata tal-qgħad tal-UE laħqet rekord baxx ġdid ta' 6.0 % f'Marzu 2023, u r-rati ta' parteċipazzjoni u impjieg jinsabu f'livelli rekord.

Is-suq tax-xogħol tal-UE huwa mistenni jirreaġixxi ftit biss għar-rittmu aktar kajman tal-espansjoni ekonomika. It-tkabbir tal-impjiegi huwa mbassar li jkun ta' 0.5 % din is-sena, qabel ma jinżel għal 0.4 % fl-2024. Ir-rata tal-qgħad hija projjettata li tibqa' ftit 'il fuq minn 6 %. It-tkabbir fil-pagi żdied mill-bidu tal-2022 iżda s'issa baqa' sew taħt l-inflazzjoni. Huma mistennija żidiet fil-pagi aktar sostnuti minħabba l-issikkar persistenti tas-swieq tax-xogħol, żidiet qawwija fil-pagi minimi f'diversi pajjiżi u, b'mod aktar ġenerali, pressjoni mill-ħaddiema biex jirkupraw il-kapaċità tal-akkwist mitlufa.

Id-defiċits pubbliċi mistennija jonqsu speċjalment fl-2024

Minkejja l-introduzzjoni ta' miżuri ta' appoġġ biex jittaffa l-impatt tal-prezzijiet għoljin tal-enerġija, it-tkabbir nominali b'saħħtu u t-tneħħija tal-miżuri residwi relatati mal-pandemija wasslu biex id-defiċit tal-gvern aggregat tal-UE fl-2022 kompla jonqos għal 3.4 % tal-PDG. Fl-2023 u b'mod aktar sinifikanti fl-2024, it-tnaqqis fil-prezzijiet tal-enerġija għandu jippermetti lill-gvernijiet ineħħu gradwalment il-miżuri ta' appoġġ għall-enerġija u dan iwassal biex id-defiċit jonqos aktar, għal 3.1 % u 2.4 % tal-PDG rispettivament. Il-proporzjon tad-dejn għall-PDG aggregat tal-UE huwa pprojjettat li jonqos b'mod kostanti għal inqas minn 83 % fl-2024 (90 % fiż-żona tal-euro), li xorta waħda għadu ogħla mil-livelli ta' qabel il-pandemija. Hemm eteroġeneità kbira tat-trajettorji fiskali mal-Istati Membri kollha.

Filwaqt li l-inflazzjoni tista' tappoġġa t-titjib fil-finanzi pubbliċi fuq perjodu qasir, dan l-effett huwa mistenni li jispiċċa maż-żmien hekk kif il-kostijiet tal-ħlas lura tad-dejn jiżdiedu u l-infiq pubbliku jiġi aġġustat progressivament għal-livell ogħla tal-prezzijiet.

Ir-riskji 'l isfel għall-prospettiva ekonomika żdiedu

Inflazzjoni bażika aktar persistenti tista' tkompli trażżan il-kapaċità tal-akkwist tal-unitajiet domestiċi u ġġiegħel rispons aktar qawwi tal-politika monetarja, b'ramifikazzjonijiet makroekonomiċi wiesgħa. Barra minn hekk, episodji ġodda ta' stress finanzjarju jistgħu jwasslu biex tiżdied aktar l-averżjoni għar-riskju, li twassal għal issikkar aktar qawwi tal-istandards tas-self minn dak preżunt f'dan it-tbassir. Pożizzjoni ta' politika fiskali espansjonarja tkompli żżid l-inflazzjoni, u tmur kontra l-azzjoni tal-politika monetarja. Barra minn hekk, jistgħu jinħolqu sfidi ġodda għall-ekonomija globali wara t-taqlib fis-settur bankarju jew b'rabta ma' tensjonijiet ġeopolitiċi usa'. Mil-lat pożittiv, żviluppi aktar favorevoli fil-prezzijiet tal-enerġija jwasslu għal tnaqqis aktar mgħaġġel fl-inflazzjoni bażi, b'effetti konsegwenzjali pożittivi fuq id-domanda domestika. Fl-aħħar nett, hemm inċertezza persistenti li ġejja mill-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja.

Il-pubblikazzjoni tat-tbassir tinkludi għall-ewwel darba ħarsa ġenerali lejn il-karatteristiċi strutturali ekonomiċi, il-prestazzjoni reċenti u l-prospetti għall-Ukrajna, il-Moldova u l-Bożnija-Ħerzegovina, li ngħataw status ta' kandidat għas-sħubija fl-UE mill-Kunsill f'Ġunju u f'Diċembru 2022.

Sfond

Dan it-tbassir huwa bbażat fuq ġabra ta' suppożizzjonijiet tekniċi li jikkonċernaw ir-rati tal-kambju, ir-rati tal-imgħax u l-prezzijiet tal-komoditajiet, bil-25 ta' April tkun id-data limitu. Fejn tidħol id-data l-oħra kollha li tasal, inklużi s-suppożizzjonijiet dwar il-politiki tal-gvern, dan it-tbassir iqis l-informazzjoni sat-28 ta' April. Sakemm ma jitħabbrux politiki ġodda u ma jiġux speċifikati f'dettall adegwat, il-projjettatazzjonijiet jassumu li mhemmx bidliet fil-politika.

Il-Kummissjoni Ewropea tippubblika żewġ rapporti ta' tbassir komprensivi (fir-rebbiegħa u fil-ħarifa) u żewġ rapporti ta' tbassir interim (fix-xitwa u fis-sajf) kull sena. It-tbassiriet interim ikopru l-PDG annwali u trimestrali u l-inflazzjoni għas-sena attwali u ta' wara għall-Istati Membri kollha, kif ukoll l-aggregati għaż-żona tal-euro u għall-UE kollha kemm hi.

It-Tbassir Ekonomiku tas-Sajf 2023 tal-Kummissjoni Ewropea se jaġġorna l-projjettazzjonijiet tal-PDG u tal-inflazzjoni u huwa mistenni li jiġi ppreżentat f'Lulju 2023.

Għal Aktar Informazzjoni

Dokument sħiħ: Tbassir Ekonomiku tar-Rebbiegħa 2023

Segwi lill-Viċi President Dombrovskis fuq Twitter: @VDombrovskis

Segwi lill-Kummissarju Gentiloni fuq Twitter: @PaoloGentiloni

Segwi lid-DĠ ECFIN fuq Twitter: @ecfin

Dettalji

Data tal-pubblikazzjoni
15 Mejju 2023
Awtur
Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta