Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Representation in Malta
Stqarrija għall-istampa8 Frar 2022Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta

NextGenerationEU: Il-Kummissjoni Ewropea ġabret EUR 5 biljun addizzjonali b'appoġġ għall-irkupru tal-Ewropa

NextGen

Fl-ewwel sindakazzjoni tal-bonds tagħha tal-2022, il-Kummissjoni Ewropea llum ġabret EUR 5 biljun oħra f'fondi tan-NextGenerationEU f'isem l-UE fil-qafas ta' operazzjoni oħra li rnexxiet. Il-bond ta' 30 sena, li hu dovut fis-6 ta' Lulju 2051 u huwa eżegwit bħala żieda għal Bond tal-UE eżistenti, itella' l-finanzjament totali miġbur taħt il-programm għal EUR 78.5 biljun. Is-suċċess tal-kollokament tal-Kummissjoni se jgħin biex iżomm il-momentum wara l-irkupru tal-Ewropa mill-pandemija tal-COVID-19.

Il-bond kien sottoskritt għal kważi 13-il darba, u kiseb ktieb tal-ordnijiet totali ta' EUR 64.1 biljun. Din id-domanda qawwija ppermettiet lill-Kummissjoni tqiegħed il-bond taħt kundizzjonijiet ta' pprezzar tajbin ħafna f'sinjal tal-fiduċja qawwija tal-investituri fil-programm NextGenerationEU.

Il-Kummissjoni kkomplementat din il-kwistjoni b'bond ieħor ta' 5 snin ta' EUR 2.2 biljun, biex tiffinanzja self back-to-back lill-Portugall taħt il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà Finanzjarja (EFSM).

Il-Kummissarju għall-Baġit u l-Amministrazzjoni, Johannes Hahn, qal: “Il-Ftehim tal-lum jirrifletti l-qawwa tal-UE bħala emittent. Wettaqna tranżazzjoni ta' referenza b'termini vantaġġużi u dan huwa riżultat eċċellenti. Abbażi ta' dan, il-Kummissjoni se tkompli tappoġġa lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex itaffu l-impatt tal-pandemija u jibnu mill-ġdid l-ekonomiji tagħhom fuq pedament aktar diġitali u sostenibbli.”

Bl-użu ta' fondi diġà miġbura bin-NextGenerationEU, il-Kummissjoni ffinanzjat madwar EUR 67 biljun f'pagamenti tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza lil għadd ta' Stati Membri. Sa tmiem Diċembru 2021, ġew allokati ulterjorment aktar minn EUR 7 biljun b'appoġġ għal programmi oħrajn tal-UE, li huma fundamentali għas-suċċess tal-andament tat-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi tal-Ewropa.

Il-Ftehim tal-lum huwa s-sitt tranżazzjoni sindakata li wettqet il-Kummissjoni bin-NextGenerationEU. Flimkien maż-EUR 2.5 biljun miġbura għall-programm permezz tal-irkant tal-bonds f'Jannar, il-ftehim iwassal lill-Kummissjoni sa EUR 7.5 biljun 'il bogħod mill-mira ta' finanzjament tagħha ta' EUR 50 biljun għall-ewwel sitt xhur tal-2022.

Kif stabbilit fil-kalendarju tal-ħruġ tagħha għall-ewwel nofs tas-sena, il-Kummissjoni biħsiebha teżegwixxi erba' tranżazzjonijiet sindakati oħrajn bejn Marzu u Ġunju 2022. It-tranżazzjonijiet sindakati se jiġu kkomplementati minn irkanti mensili oħrajn ta' bonds tal-UE. Il-finanzjament fuq terminu qasir se jkompli jiżdied ukoll f'żewġ irkanti ta' kambjali tal-UE kull xahar, u b'hekk il-Kummissjoni tingħata flessibbiltà addizzjonali biex tissodisfa l-ħtiġijiet ta' pagament tagħha.

Sfond

NextGenerationEU huwa strument temporanju li jiġbor aktar minn EUR 800 biljun f'appoġġ għall-irkupru tal-Ewropa mill-pandemija tal-coronavirus u l-bini ta' Ewropa aktar ekoloġika, aktar diġitali u aktar reżiljenti.

Biex tiffinanzja n-NextGenerationEU, il-Kummissjoni se tissellef madwar EUR 800 biljun fi prezzijiet attwali fis-swieq kapitali sa tmiem l-2026. Minn dan it-total, EUR 723.8 biljun se jkunu disponibbli taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. EUR 83.1 biljun addizzjonali se jappoġġaw programmi ewlenin tal-UE.

Biex jinġabar il-finanzjament meħtieġ bl-aħjar kundizzjonijiet tas-suq possibbli, il-Kummissjoni qed timplimenta strateġija ta' finanzjament diversifikata. Din l-istrateġija tikkombina l-użu ta' tekniki differenti ta' finanzjament ma' komunikazzjoni miftuħa u trasparenti lill-parteċipanti fis-suq. Dan jiffaċilita l-assorbiment fis-suq tal-programm ta' finanzjament filwaqt li fl-istess ħin jagħti lill-Kummissjoni l-kapaċità li tirreaġixxi malajr għal kwalunkwe taqlib fis-suq.

Sezzjoni teknika

L-ewwel sindakazzjoni tal-bond tan-NextGenerationEU għall-2022

Il-bond ta' 30 sena għandu ċedola ta' 0.7 % u għandu rendiment ta' riofferta ta' 1.021 % li jipprovdi firxa ta' 29 bps għall-mid-swaps, li huwa ekwivalenti għal 61.5 bps fuq il-Bond ta' 30 snin dovut f'Awwissu 2050 u għal -10.6 bps fuq l-OAT ta' 30 sena dovut f'Mejju 2050.

Il-ktieb tal-ordnijiet finali kien ta' EUR 64.1 biljun, li fisser li l-bond kien sottoskritt għal kważi 13-il darba.

Bond tal-EFSM

Il-bond ta' 5 snin għandu ċedola ta' 0.25 % u għandu rendiment ta' riofferta ta' 0.31 % li jipprovdi firxa ta' -23 bps għall-mid-swaps, li huwa ekwivalenti għal 32.5 bps fuq il-Bond ta' 5 snin dovut f'Ottubru 2026 u għal 16.0 bps fuq l-OAT ta' 5 snin dovut f'Mejju 2026.

Il-ktieb tal-ordnijiet finali kien ta' EUR 19.2 biljun, li fisser li l-bond kien sottoskritt għal aktar minn 8 darbiet.

Il-maniġers ewlenin konġunti ta' din it-tranżazzjoni kienu Citi, J.P. Morgan, Nordea, Société Générale u UniCredit.

 

Profil tal-investituri *

L-ewwel sindakazzjoni tal-bonds tan-NextGenerationEU għall-2022

Skont iż-żona ġeografika:

 

% tat-Total

Il-Ġermanja

31%

Franza

7%

Ir-Renju Unit

13%

L-Iżvizzera

4%

Il-Benelux

10%

Il-Pajjiżi Nordiċi

13%

L-Italja

7%

Pajjiżi Ewropej oħrajn

13%

Il-Bqija tad-Dinja

2%

TOTAL

100%

Skont it-Tip ta' Investitur:

 

% tat-Total

Banek Ċentrali / Istituzzjonijiet uffiċjali

30%

Maniġers ta' Fondi

29%

Assikurazzjonijiet u Fondi tal-Pensjonijiet

13%

Teżoreriji tal-Banek

22%

Banek

4%

Fondi Spekulattivi

2%

 

100%

 

Bond tal-EFSM

Skont iż-żona ġeografika:

 

% tat-Total

Il-Ġermanja

7%

Franza

5%

Ir-Renju Unit

5%

L-Iżvizzera

22%

Il-Benelux

5%

Il-Pajjiżi Nordiċi

13%

L-Italja

3%

Pajjiżi Ewropej oħrajn

4%

L-Asja

30%

Il-Bqija tad-Dinja

6%

 

100%

Skont it-Tip ta' Investitur:

 

% tat-Total

Banek Ċentrali / Istituzzjonijiet uffiċjali

66%

Maniġers ta' Fondi

19%

Teżoreriji tal-Banek

11%

Banek

3%

Fondi Spekulattivi

1%

 

100%

 

Għal Aktar Informazzjoni

Stqarrija għall-istampa dwar il-pjan ta' finanzjament Jannar-Ġunju 2022

Mistoqsija u tweġiba dwar l-istrateġija ta' finanzjament iddiversifikata

Pjan ta' finanzjament tal-UE Jannar-Ġunju 2022

Sit dwar l-UE bħala entità li tissellef

 

Dettalji

Data tal-pubblikazzjoni
8 Frar 2022
Awtur
Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta