Mur għall-kontenut ewlieni
Representation in Malta
Stqarrija għall-istampa3 Jannar 2022Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta1 min qari

Kuntratti diġitali għall-Ewropa jidħlu fis-seħħ

online

Fl-1 ta' Jannar, daħlu fis-seħħ regoli ġodda tal-UE dwar il-kontenut diġitali u dwar il-bejgħ ta' oġġetti. Minn issa 'l quddiem, se jkun aktar faċli għall-konsumaturi u n-negozji li jixtru u jbigħu kontenut diġitali, servizzi u oġġetti diġitali u 'oġġetti intelliġenti' madwar l-UE.

Didier Reynders, il-Kummissarju għall-Ġustizzja, qal: “L-2022 qed tibda fuq nota pożittiva ħafna għall-konsumaturi u n-negozji tal-UE. Il-konsumaturi tal-UE issa se jkollhom l-istess drittijiet f’każ ta’ problemi jew difetti fil-kontenut diġitali, is-servizzi diġitali, jew il-prodotti intelliġenti bħalma għandhom ma’ kwalunkwe oġġett ieħor, ikun xtara minn fejn xtraw dawk il-prodotti u s-servizzi fl-UE. Ir-regoli armonizzati tagħna mhux biss isaħħu d-drittijiet tal-konsumaturi, iżda wkoll se jinkoraġġixxu lin-negozji biex ibigħu l-prodotti u s-servizzi tagħhom madwar l-UE billi jipprovdu ċertezza legali. Dan se jgħin lill-konsumaturi f'miljuni ta 'tranżazzjonijiet ta' kuljum. Nappella lil dawk l-Istati Membri li għadhom ma ttrasponewx ir-regoli l-ġodda biex jagħmlu dan mingħajr dewmien.” Bir-regoli l-ġodda dwar il-kuntratti diġitali, il-konsumaturi se jkunu protetti meta l-kontenut diġitali (eż. mużika jew softwer imniżżel) u s-servizzi diġitali jkunu difettużi. Se jkollhom dritt legali għal soluzzjoni pereżempju tnaqqis fil-prezz jew itemmu l-kuntratt u jiksbu rifużjoni. Id-direttiva dwar il-bejgħ ta’ oġġetti se tiżgura l-istess livell ta’ protezzjoni għall-konsumaturi meta jixtru onlajn minn madwar l-UE jew f’ħanut, u tkopri l-oġġetti kollha inklużi oġġetti b’komponenti diġitali (eż. friġġ intelliġenti).

Ir-regoli l-ġodda jżommu l-perjodu minimu ta’ garanzija ta’ sentejn minn meta l-konsumatur jirċievi l-oġġett u jipprovdu għal perjodu ta’ sena għall-oneru tal-prova maqlub favur il-konsumatur. Fil-prattika, ifisser li matul l-ewwel sena, ikun f'idejn il-bejjiegħ li jipprova li l-oġġett ma kienx difettuż mill-bidu. Il-maġġoranza tal-Istati Membri ttrasponew bis-sħiħ kemm id-Direttiva dwar il-kontenut diġitali kif ukoll id-Direttiva dwar il-bejgħ ta' oġġetti. Il-Kummissjoni se tissorvelja mill-qrib it-traspożizzjoni għall-bqija tal-Istati Membri. Fil-fatt, bosta proċeduri ta’ Ksur kontra Stati Membri li għadhom ma nnotifikawx il-miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom diġà għadhom għaddejjin.

Tista’ ssib aktar informazzjoni fuq il-paġni dwar ir-regoli tal-kuntratti diġitali u fl-iskeda informattiva.

Dettalji

Data tal-pubblikazzjoni
3 Jannar 2022
Awtur
Ir-Rappreżentazzjoni f’Malta